Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#967232 Chia sẻ cho ae luận văn thạc sỹ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục đào tạo là cốt lõi, trọng tâm chiến lược trồng người của mỗi
quốc gia, dân tộc. Phát triển giáo dục là nền tảng để tạo ra nguồn nhân lực có
chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng
chủ nghĩa xã hội đất nước. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm
non là một bộ phận cấu thành, có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp phát
triển con người. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ song song cùng với sự chăm sóc của gia đình. Đây là độ tuổi hình
thành nhân cách và phát triển trí tuệ nền tảng rất quan trọng. Mục tiêu của
giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm
mỹ... những nhân tố cơ bản nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sau này.
Giáo dục mầm non sẽ bước đầu hình thành và phát triển ở trẻ những chức
năng tâm, sinh lý, những kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, đặt nền tảng cho
việc học ở các cấp học tiếp theo. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành
cho giáo dục mầm non giúp cho hệ thống trường mầm non trong nước phát
triển đa dạng, sự chọn lựa trường cho con của các bậc phụ huynh vì thế mà
cũng phần nào phong phú hơn. Theo con số của tổng cục thống kê thì số
trường mầm non năm 2000 - 2001 là 8933 trường, đến năm 2012 - 2013 là
13548 trường gấp 1,5 lần. Và tính tới 30/9/2014 thì con số trường mầm non
vẫn trong xu hướng tăng lên là 13841 trường [24]. Với con số này có thể thấy,
hệ thống trường mầm non hiện nay ngày càng nhiều và đa dạng để đáp ứng
được nhu cầu của các bậc phụ huynh.
Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đang là quốc gia có dân số trẻ. Ngày
9/12/2014 Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến cho biết số con trung bình của mỗi
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở nước ta hiện nay đã đạt mức sinh thay thế là
2,1 con. Trẻ trong độ tuổi mầm non theo như con số tính toán của tổng cục
dân số Việt Nam thì số trẻ trong độ tuổi mầm non năm 2012 là 3551,1 nghìn
học sinh, tính tới 30/09/2014 là 3614,1 nghìn học sinh[24]. Với con số này,
nhu cầu trường mầm non cho các bé là cấp thiết. Xã hội ngày càng phát triển,
các bậc làm cha mẹ ngày càng chú trọng tới sự phát triển của trẻ ngay ở độ
tuổi nhỏ nhất với mong muốn con có được sự phát triển toàn diện, khoa học.
Mặt khác, do yêu cầu của xã hội, cần lực lượng lao động sản xuất, vì vậy, để
đảm bảo việc lao động tạo ra của cải vật chất cho bản thân, gia đình và phát
triển đất nước, các bậc làm cha mẹ có xu hướng gửi con đi nhà trẻ, mầm non
sớm hơn so với trước kia.
Từ hai yếu tố trên, dưới góc độ nhu cầu của phụ huynh có con trong độ
tuổi mầm non và sự quan tâm tới giáo dục mầm non của Đảng và Nhà nước,
nên hệ thống trường mầm non trong cả nước đã và đang phát triển. Đặt trong
bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam hiện tại, tác giả mong muốn tìm hiểu,
vậy với số lượng trường mầm non đa dạng về cả chất lượng lẫn số lượng như
hiện nay, thì những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới các phụ huynh trong việc
quyết định trường mầm non nào cho con đi học? Đó có phải là cơ sở vật chất?
Là chương trình học? Là mức học phí?... Từ mong muốn này, tác giả sẽ góp
phần đưa thêm một góc nhìn cho các nhà làm hoạch định giáo dục có chiến
lược xây dựng và phát triển hệ thống trường mầm non, sẽ xem xét những
nhân tố ảnh hưởng tới việc chọn trường mầm non của các bậc phụ huynh để
có phương án phù hợp với bối cảnh hiện tại. Do đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu
“Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường mầm non cho con của phụ huynh
trên địa bàn Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.
2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
2.1. Ý nghĩa lý luận
Nghiên cứu này được tiến hành thông qua việc vận dụng một số khái
niệm, lý thuyết như lý thuyết hành động xã hội, lý thuyết sự lựa chọn hợp lý,
lý thuyết cấu trúc chức năng để tìm hiểu và giải thích những yếu tố ảnh hưởng
đến việc chọn trường mầm non cho con của phụ huynh. Từ đó sẽ tường mình,
khái niệm sáng tỏ rõ hơn cho những lý thuyết đó.
2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần phác họa những yếu tố ảnh
hưởng đến việc chọn trường mầm non cho con của phụ huynh hiện nay. Những
kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các
cá nhân, tổ chức quan tâm khi nghiên cứu về giáo dục mầm non.
3. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Trẻ em là đối tượng nhận được nhiều sự quan tâm của gia đình, xã
hội. Khi đời sống xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu trẻ em được chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ở các trường mầm non là rất cao. Trong những
năm qua, các trường mầm non đã từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, tuy nhiên để có được hệ thống trường
mầm non phù hợp với thực tế, đạt tiêu chuẩn vẫn là thách thức đối với giáo
dục của Việt Nam.
Trong thời gian gần đây báo chí đưa những thông tin về cách chăm
sóc trẻ em ở một số trường mầm non tư thục không được tốt đã và đang làm
cho một số phụ huynh e ngại. Do nhu cầu tăng nhưng vì lý do nào đó mà hệ
thống trường mầm non chưa thực sự đáp ứng được điều kiện của các gia
đình từ bậc thấp, bậc trung đến bậc cao, điều này làm nảy sinh vấn đề có
nhiều cơ sở mầm non không có giấy phép, không đảm bảo chất lượng vấn
đứng ra kinh doanh. Cơ quan quản giáo dục mầm non lý xử lý “nhẹ tay” làm
cho các cơ sở không đạt chuẩn này nên dẫn đến tâm lý lo lắng của các bậc
phụ huynh khi muốn tìm kiếm một trường mầm non thích hợp với điều kiện
gia đình nhưng đảm bảo được an toàn cho con em mình…Có thể thấy, việc
lựa chọn trường mầm non cho con là nhu cầu bức thiết của nhiều bậc phụ
huynh đanh trong độ tuổi lao động. Chọn trường như thế nào, các nhân tố liên
quan tới đặc điểm nhân khẩu của từng hộ gia đình có tác động gì tới việc chọn


INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name: Dang Bao Ngoc 2. Gender: Female

3. Date of birth: 07/07/1989 4. Place of birth: Hà Nội

5. Admission decision number 2797/2012/QĐ-XHNV-SDH dated 28/12/2012 from the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Factors affecting the choice of nursery school for children of parents in the locality Ha Noi city (Empirical study in Ha Dong Dist, Ha Noi City)

8. Major: Sociology 9. Code: 60.31.30.01

10. Supervisors: Assoc Nguyen Hong Ha – Vietnam Television

11. Summary of the findings of the thesis:

Research has listed the factors affecting the choice of preschool for children of parents currently include factors of age, school location, school fees, school, teacher, muscle facilities, health nutrition and a few other factors. The study also identified the influence of these factors to decide for preschool children, parents have needs, evaluate certain factors affecting the authors offer.

The study also pointed out between the elements and types of preschool age correlated with each other, consistent with hypotheses initially launched. results have been the age of the child that the parent needs preschool enrollment How will select appropriate preschool that. This demonstrates that if the age of the child, the smaller the desire of parents to the preschool and higher childcare so parents often choose the quality and agrees to accept the child is at the request of the parents.

When analyzing the average value of the factors affecting the choice of pre-school children can see that the average score of the parents evaluation criteria ranged from 4.09 to 4.93 points. Thus, the parents have noticed the importance of these factors in the selection of pre-school children. In particular, parents rated the facilities element is the most important factor (4.93 points), results consistent with the hypothesis originally made.

Results also showed that the parents when their children to pre-school children are keen to learn in a good environment and the desire to be the best way to develop a physical, cognitive, language … as for the language school in kindergarten.

12. Practical applicability:

These results will Giúp managers to orient their development to attract more and more parents. The research results contribute to a basis of reference for young parents looking crestfallen in preschools for their first child.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement