Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By minhtam_dt2006
#965664 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chiến lược phát triển về giáo dục đào tạo trong thời kì công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nước đã được ghi rõ trong báo cáo chính trị Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu rõ: “Đổi mới căn bản toàn
diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; đổi
mới chương trình, nội dung phương pháp dạy học; đổi mới cơ chế quản lý
giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo.
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo
đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành”.
Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và
học là vấn đề trọng tâm, then chốt của ngành giáo dục. Với phương châm
“Dạy học lấy người học làm trug tâm”, người thầy là người tổ chức điều
khiển nhằm giúp học sinh tiếp thu tri thức một cách tích cực, chủ động và
sáng tạo. Kiến thức học sinh lĩnh hội được phải do chính học sinh tự vận
động, tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập chứ không phải do thuộc
lòng từ kiến thức mà người thầy truyền đạt. Sự thành công của việc dạy
học phụ thuộc rất nhiều vào PPDH được giáo viên lựa chọn.
Cùng một nội dung nhưng tuỳ từng trường hợp vào PPDH cụ thể trong dạy học
thì kết quả sẽ khác nhau về mức độ lĩnh hội các tri thức sự phát triển của
trí tuệ cùng các kĩ năng tư duy, phương pháp nhận thức, giáo dục đạo đức
và sự chuyển biến thái độ hành vi.
Như vậy các PPDH phải phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo
của người học. Tuy nhiên mỗi học sinh đều có những phong cách học tập
khác nhau. Làm thế nào để giúp học sinh học sâu, hiệu quả học tập bền vững,
tăng cường hợp tác giữa học sinh với học sinh, học sinh được tham gia ở mức
cao nhất và có cảm giác thoải mái, cho phép phân hoá nhịp độ và trình độ của
học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được giao và thực hiện trách nhiệm?
Phương pháp học theo hợp đồng là những phương pháp được nghiên cứu dựa
trên quan điểm “Phong cách học tập” và “Dạy học phân hoá” sẽ trả lời được
những yêu cầu trên.
Phương pháp học theo hợp đồng là các PPDH tích cực đã được nghiên
cứu và áp dụng có hiệu quả ở những nước châu Âu phát triển đặc biệt là ở Bỉ.
Ở Việt Nam phương pháp học theo hợp đồng bước đầu đã triển khai ở một số
trường thuộc dự án và ở một số môn học ở tiểu học và TH.
Đối với học sinh THPT được học tập kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và
thực hành thì sẽ phát huy được khả năng tự lĩnh hội kiến thức của học sinh.
Học sinh sẽ nhanh chóng hiểu bài hơn, học sâu hơn, được vận dụng vào thực
tiễn nhiều hơn, do đó được rèn luyện kỹ năng học nhiều hơn. Trong một giờ
học, với những nhiệm vụ cụ thể được giao học sinh sẽ đăng kí với giáo viên
thông qua hợp đồng và việc thực hiện các nhiệm vụ đó được tiến hành và sẽ
được lựa chọn phù hợp với sở thích (phong cách học tập) của mình. Chính vì
vậy việc nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng sẽ góp
phần đổi mới phương pháp dạy học hoá học ở THPT theo hướng tích cực hoá
hoạt động của học sinh phù hợp với định hướng dạy học lấy người học làm
trung tâm. Điều này rất quan trọng và cần thiết cho học sinh trong các trường
THPT, góp phần rèn luyện kỹ năng học cho học sinh, giúp học sinh khi ra
trường có cách học thích hợp.
Ở Việt nam hiện nay các công trình nghiên cứu về dạy học theo hợp
đồng, chủ yếu được triển khai thử nghiệm cho một số môn học ở cấp Tiểu
học, THPT và các trường Cao đẳng Sư phạm từ dự án Việt -Bỉ “Nâng cao
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học và THPT các tỉnh miền núi
phía Bắc Việt Nam” nhưng chưa có luận văn hay công trình nào nghiên cứu
vận dụng trong các trường THPT.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985427 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement