Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangthuyljnh
#965464 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Thế giới đang ở những năm đầu của thế kỉ XXI, thế kỉ của sự phát triển
mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, tạo ra những bước tiến nhảy vọt, đặc biệt
trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học và CNTT. Những thành tựu của sự
phát triển này đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội trong từng
quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối
cảnh hội nhập quốc tế với những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn cầu hóa đã
tạo ra những cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo
dục trong việc đào tạo đội ngũ lao động phù hợp với sự phát triển của xã hội.
Chính vì vậy mà đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang trở
thành một yêu cầu khách quan và cấp bách trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Trong
chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI,
Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đã đưa ra các quan điểm chỉ đạo,
trong đó quan điểm hàng đầu là: “ Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.
Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”
Trong công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục, đổi mới phương pháp dạy
học (PPDH) ở trường phổ thông là một trong những vấn đề trọng tâm của nền giáo
dục thế giới trong nhiều năm gần đây và cũng là một trong những chủ trương quan
trọng của Đảng và Nhà nước ta. Khoản 2, điều 28, luật giáo dục năm 2005 qui định:
“Phương pháp giáo dục đào tạo phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng
tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương
pháp, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực
tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho HS”.
Trong quá tình đổi mới PPDH, có nhiều PPDH tích cực đang được nghiên
cứu và sử dụng như: PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học theo góc, dạy học theo hợp đồng, bàn tay nặn bột, dạy học theo dự án (DHTDA)… đã góp phần
tích cực trong việc đổi mới giáo dục nước ta từ tiếp cận nội dung nghiêng về trang
bị kiến thức sang chú trọng phát triển các năng lực cần thiết trong xã hội hiện đại
cho HS, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hoạt
động xã hội…. Trong nhóm các PPDH tích cực thì PPDHTDA là PPDH có khả
năng phát triển được các năng lực chung, cần thiết để HS sống và phát triển trong
thế giới hội nhập của xã hội hiện đại. Cách học này giúp HS nắm vững kiến thức và
kỹ năng đồng thời phát triển được các năng lực xã hội thông qua những hoạt động
thực tiễn, đòi hỏi HS phải khảo sát và thể hiện một cách rõ ràng qua sản phẩm của
dự án học tập. DHTDA có những ưu điểm vượt trội so với các PPDH khác về khả
năng phát triển năng lực sáng tạo, hợp tác, giải quyết vấn đề, nghiên cứu khoa học.
Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đã gây ra những
biến đổi mạnh mẽ về khí hậu và môi trường. Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị
khai thác cạn kiệt, nhiều hệ sinh thái bị tàn phá, cân bằng trong tự nhiên bị rối loạn.
Môi trường lâm vào khủng hoảng với quy mô toàn cầu, trở thành nguy cơ thực sự
đối với cuộc sống hiện tại và sự tồn vong của xã hội tương lai. Để bảo vệ môi
trường sống của mình, con người phải thực hiện hàng loạt các vấn đề phức tạp,
trong đó có vấn đề giáo dục môi trường (GDMT). GDMT là một trong những biện
pháp hiệu quả nhất, giúp cho con người có được những hiểu biết về thực trạng môi
trường, ảnh hưởng của môi trường đến cuộc sống con người và các biện pháp bảo
vệ môi trường (BVMT). Giáo dục BVMT cũng là một trong những nhiệm vụ dạy
học quan trọng của các môn học, ở các cấp học trong hệ thống giáo dục phổ thông.
Môn hóa học trong nhà trường phổ thông có nhiều điều kiện và khả năng để
thực hiện nhiệm vụ GDMT một cách hiệu quả cho HS. Việc sử dụng PPDH theo
DA để tích hợp GDMT cho HS phổ thông trong dạy học một số nôi dung của
chương trình hoá học THPT là phù hợp và sẽ đem lại hiệu quả tích cực.
Với những lí do trên tui chọn đề tài:“GDMT thông qua dạy học DA
chương nhóm Cacbon – Hóa học 11 nâng cao” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu vận dụng PPDH theo DA trong dạy học
chương nhóm Cacbon - Hóa học lớp 11 nâng cao nhằm tích hợp giáo dục BVMT
cho HS và phát triển năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991419 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement