Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By myn_stupid
#965322 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Lời cảm ơn……………………………………………………………………….. i
Mục lục…………………………………………………………………………..... ii
MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………. 1
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN………………………………. 5
1.1. Khái quát về lịch sử nghiên cứu vấn đề………………………………….. 5
1.1.1 Các nghiên cứu trên thế giới về tự học…………………………………... 5
1.1.2 Các nghiên cứu ở Việt Nam về tự học…………………………………… 6
1.2. Một số khái niệm cơ bản…………………………………………………. 7
1.2.1 Khái niệm tự học…………………………………………………………. 7
1.2.2 Một số hình thức tự học cơ bản…………………………………………... 9
1.2.3 Năng lực và năng lực tự học của học sinh……………………………….. 10
1.2.4 Phân biệt năng lực với tri thức kỹ năng, kỹ xảo………………………….. 11
1.2.5 Các năng lực hình thành năng lực tự học của học sinh………………….. 12
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tự học của học sinh……………….. 14
1.3.1 Ảnh hưởng của ý thức, động cơ học tập…………………………………. 14
1.3.2 Ảnh hưởng của năng lực trí tuệ…………………………………………... 14
1.3.3 Ảnh hưởng của phương pháp học tập của trò…………………………… 15
1.3.4 Ảnh hưởng của phương pháp dạy học của thầy………………………… 15
1.4 Thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học môn Toán ở
trường THPT Đào Duy Từ……………………………………………….. 16
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1……………………………………………………….. 18
Chương 2. THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN DẠY HỌC SỐ PHỨC THEO
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH………….. 18
2.1. Một số vấn đề về nội dung chương IV -Số phức………………………… 18
2.1.1 Mục đích chương…………………………………..……………………. 18
2.1.2 Nội dung và phân phối chương trình chương………………………… 18
2.2. Một số giải pháp của giáo viên nhằm phát triển năng lực tự học cho học
sinh…………………………………………………………………… 20
2.3. Thiết kế một số giáo án giảng dạy theo hướng phát triển năng lực tự học
của học sinh………………………………………………………………. 24
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2……………………………………………………….. 62
Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM……………………………………… 63
3.1. Mục đích thực nghiệm ………………………………………………….. 63
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm…………………………………………………… 63
3.3. Phương pháp thực nghiệm………………………………………………. 63
3.4. Tổ chức thực nghiệm…………………………………………………….. 64
3.4.1 Đối tượng thực nghiệm…………………………………………………... 64
3.4.2 Kế hoạch thực nghiệm………………………………………………….... 64
3.4.3 Tiến hành thực nghiệm…………………………………………………... 64
3.5. Nội dung thực nghiệm…………………………………………………... 64
3.5.1 Nội dung thực nghiệm 1…………………………………………………. 65
3.5.2 Nội dung thực nghiệm 2………………………………………………….. 68
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……………………………………………………….. 72
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ …………………………………………… 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………… 75
PHỤ LỤC………………………………………………………………………… 79
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Khi xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu đối với mỗi cá nhân ngày càng cao.
Vai trò của người dạy và người học cũng thay đổi. Nếu như trước đây, người dạy
cung cấp kiến thức cho người học chủ yếu bằng một số hình thức như: thuyết trình
giảng giải thì ngày nay người dạy đóng vai trò là người hướng dẫn, người định
hướng nhận thức cho người học. Và nhiều hình thức học tập mới với nhiều cách chủ
động tiếp nhận, lĩnh hội tri thức của người học đã thay thế cho cách học thụ động.
Để có thể chủ động tiếp nhận, lĩnh hội tri thức thay thế cho cách học thụ động
đòi hỏi mỗi học sinh phải có nhiều nỗ lực trong hoạt động học tập, đặc biệt phải
giành thời gian cho việc tự học. Vấn đề tự học đóng vai trò quan trọng trong việc
giúp học sinh lĩnh hội kiến thức môn học cũng như phát huy năng lực của bản thân
trên cơ sở chính là sự hướng dẫn của giáo viên.
Việc tự học, tự nghiên cứu tài liệu học tập đối với học sinh là hoạt động vô
cùng cần thiết, mặc dù đã làm quen với hình thức này từ các lớp dưới, nhưng học
sinh vẫn gặp một số khó khăn do chưa thực sự tìm ra phương pháp học tập hiệu quả.
Học sinh còn nhiều vướng mắc, khó khăn khi học tập, chưa thực sự dành nhiều thời
gian cho việc tự học, chưa thường xuyên thực hiện tự học chưa được chú trọng đến
phát triển năng lực tự học một cách hợp lí.
Số phức là chủ đề thường xuất hiện trong các kỳ thi học kỳ, tốt nghiệp, thi
tuyển sinh vào đại học và cao đẳng của học sinh. Tập hợp số phức là tập hợp trừu
tượng để giảng dạy cho học sinh người giáo viên phải hiểu rõ bản chất về tập hợp số
phức mới có thể giảng dạy một cách hiệu quả. Qua đó giúp học sinh hiểu về tập số
phức và ý nghĩa của nó. Học tốt tập hợp số phức trong chương trình trung học phổ
thông sẽ giúp học sinh học tốt các môn toán cao cấp ở bậc đại học.
Do vậy, việc xây dựng hệ thống bài giảng nhằm phát huy năng lực tự học của
học sinh thông qua chủ đề số phức là rất cần thiết.
Xuất phát từ thực tế trên và điều kiện nghiên cứu của bản thân, tác giả lựa chọn đề
tài: “Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số
phức” cho luận văn của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Xậy dựng các bài giảng và tổ chức triển khai các bài giảng nhằm phát triển
năng lực tự học cho học sinh lớp 12 thông qua dạy học chủ đề số phức trong môn
toán chương trình trung học phổ thông.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Cơ sở lý luận của đề tài. Trong phần này, đề tài hệ thống cơ sở lý luận về khái
niệm tự học, các hình thức tự học, các năng lực hình thành nên năng lực tự học.
Tìm hiểu thực trạng tự học của học sinh tại trường THPT Đào Duy Từ - Hà
Nội.
Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.
Xây dựng một số giáo án dạy học nội dung số phức theo hướng phát triển
năng lực tự học cho học sinh.
Tổ chức thực nghiệm nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của các giải pháp cần
thực hiện khi xây dựng bài giảng nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh đã
đề xuất.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu: Kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học nội dung Số
phức - môn Toán 12 ở trường trung học phổ thông.
Đối tượng nghiên cứu: Năng lực tự học của học sinh.
5. Vấn đề nghiên cứu
Đề tài tập trung vào nghiên cứu hai vấn đề cơ bản sau:
- Làm thế nào để phát triển năng lực tự học của học sinh.
- Tổ chức dạy học nội dung số phức như thế nào để phát triển năng lực tự học
cho học sinh.
6. Giả thuyết khoa học
Xây dựng và triển khai các bài giảng theo hướng phát triển năng lực tự học của
học sinh thông qua dạy học chủ để số phức có thể thực hiện được và áp dụng một
cách hợp lý sẽ mang lại sự chủ động hơn đối với học sinh trong quá trình chiếm
lĩnh tri thức góp phần rèn luyện và phát triển năng lực tự học của học sinh.
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
7.1 Phạm vi về nội dung
Nghiên cứu nội dung số phức trong sách giáo khoa và bài tập giải tích 12 nâng
cao và sách tham khảo.
7.2 Phạm vi thời gian
Tháng 2 năm 2014 đến tháng 11 năm 2014.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa lý luận của đề tài :
Bước đầu xác định được cơ sở lý luận cơ bản và thực tiễn của hoạt động tự
học.
Đề ra phương án dạy học nội dung số phức theo hướng phát triển năng lực tự
học cho học sinh.
-Ý nghĩa thực tiễn của đề tài :
Luận văn có thể giúp giáo viên có thêm tài liệu để phục vụ việc giảng dạy số
phức trong chương trình toán 12 trung học phổ thông.
Luận văn có thể được áp dụng rộng rãi với các nội dung khác của môn toán, góp
phần phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao chất lượng dạy học.
9. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu lý luận: Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài.
Điều tra, quan sát: Tiếp thu ý kiến của giảng viên hướng dẫn, các giáo viên
bộ môn. Quan sát giờ dạy của mình để rút ra kết luận trong quá trình giảng dạy.
Khảo sát phương pháp học tập của học sinh và đánh giá kết quả học tập của học
sinh trước và sau khi giảng thực nghiệm.
Thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm giảng dạy để đánh giá tính khả thi của
đề tài. Thực nghiệm kiểm tra, so sánh với nhóm đối chứng để đánh giá mức độ hiệu
quả của đề tài.
10. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận - khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục,
luận văn được trình bày theo 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động tự học.
Chương 2: Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh
thông qua dạy học chủ đề số phức.
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1026662 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement