Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By deathnoteetou
#965291 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo khẳng định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ
bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của
người học. Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và
công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành
và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và
từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục,
đào tạo. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học,
hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề…"
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại;
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người
học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy
cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi
mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Trong đổi mới phương pháp dạy học cần
hướng tới dạy cho học sinh nắm vững sự vận động, phát triển của nội dung học tập.
1.2. Do đặc điểm kiến thức về phần Di truyền học, Sinh học 12 THPT.
Trong phần Di truyền học của chương trình Sinh học THPT bao gồm nhiều
chủ đề như cấu trúc và cơ chế của hiện tượng di truyền, biến dị; tính quy luật của
hiện tượng di truyền; di truyền học quần thể; di truyền học người và những ứng
dụng di truyền trong y học và sản xuất. Nhưng bản chất là quy luật vận động vật
chất di truyền qua các thế hệ và sự tương tác giữa các cấu trúc di truyền với nhau và
với môi trường. Nếu nắm vững được cơ chế vận động, phát triển của các vật chất di
truyền ở các cấp độ, cũng như cơ chế tương tác của vật chất di truyền thì sẽ nắm
vững kiến thức di truyền trên đối tượng
Theo quan điểm triết học duy vật biện chứng thì mọi hiện tượng trong giới tự
nhiên đều là những hình thức vận động khác nhau của vật chất. Bởi vậy, muốn nắm
được bản chất của một hiện tượng sinh học thì phải đi sâu vào cấu trúc của dạng vật
chất làm cơ sở cho hiện tượng đó.
1.3. Do thực trạng dạy học phần Di truyền học, Sinh học 12 Trung học phổ thông.
Qua trao đổi ý kiến và dự giờ một số GV ở một số trường, chúng tui nhận thấy rất nhiều
GV khi dạy phần Di truyền học chỉ cố gắng truyền tải hết nội dung SGK, dạy học theo trình
tự các mục trong bài, thậm chí còn rập khuôn những gợi ý của SGV, nhiều GV còn lúng
túng trong việc chọn cách tiếp cận khác để đạt được các mục tiêu bài học.
Phần Di truyền học, đặc biệt là chương I, II, Sinh học 12 được trình bày mang tính logic
và tính hệ thống cao, có mối liên hệ mật thiết, gắn kết với nội dung Sinh học khác, đồng thời
cũng rất trìu tượng. Tuy nhiên, khối lượng kiến thức ấy lại có mối liên thông với nhau rất rõ
ràng, logic. Nếu xác định được logic vận động của nội dung sẽ đem lại hiệu quả cao đối với
việc dạy của GV. Qua tìm hiểu chúng tui thấy GV chưa thực sự quan tâm đầy đủ để phát
triển năng lực xác định và diễn đạt logic vận động của nội dung chương I, II phần Di truyền
học.
1.4. Vai trò của việc nắm vững logic vận động của nội dung phần Di truyền học,
Sinh học 12 Trung học phổ thông.
Việc nắm vững logic vận động nội dung phần Di truyền học sẽ tăng cường
tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh.
Thấy được ở góc độ phân tử, vật chất di truyền có chức năng là mang, bảo
quản và truyền đạt thông tin di truyền. Thông tin di truyền được lưu trữ trong phân
tử ADN dưới dạng số lượng, thành phần và trình tự các nuclêôtit xác định. Thông
tin di truyền được bảo quản nhờ các liên kết phôtphođieste, cấu trúc mạch kép và
liên kết với prôtêin. Thông tin di truyền được truyền từ tế bào này sang tế bào khác
nhờ sự nhân đôi ADN trong quá trình phân bào.Thông tin di truyền còn được truyền
từ ADN  ARN  prôtêin thông qua quá trình phiên mã và dịch mã. Các protein
lại cấu tạo nên các tế bào và do vậy biểu hiện các đặc điểm của sinh vật.
Nhờ những kiến thức về cơ sở vật chất và cơ chế di truyền và biến dị giúp
HS có cơ sở để hiểu những mối quan hệ nhân quả đã chi phối tính quy luật của hiện
tượng di truyền và biến dị. Chính sự nhân đôi ADN dẫn đến NST nhân đôi. Sự
phân li và tổ hợp của các NST theo những cơ chế xác định mà sự di truyền diễn ra
theo những quy luật có thể tiên đoán được. Từ đó, giúp HS có thể hệ thống hóa về
các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng được biểu hiện mang tính
quy luật.
Từ những lí do trên , để góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12,
chúng tui lựa chọn và nghiên cứu đề tài: "Rèn luyện cho học sinh năng lực xác
định và diễn đạt logic vận động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di
truyền học, Sinh học 12 Trung học phổ thông" làm luận văn thạc sĩ.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Rèn luyện cho HS năng lực xác định và diễn đạt tính logic vận động nội dung
chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12 THPT để nâng cao hiệu quả dạy học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực, về logic vận động của nội dung học
tập và năng lực diễn đạt logic vận động của nội dung.
3.2. Xác định thực trạng nhận thức của GV về tính logic vận động của nội dung và
cách diễn đạt logic vận động của nội dung ; Thực trạng hướng dẫn HS xác định và
diễn đạt logic vận động của nội dung học tập ; Khả năng của HS diễn đạt logic vận
động của nội dung đã học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12 THPT.
3.3. Đề xuất các biện pháp rèn luyện cho HS năng lực xác định và diễn đạt logic
vận động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học
12 THPT.
3.4. Thiết kế giáo án mẫu có sử dụng biện pháp rèn luyện năng lực xác định và
diễn đạt tính logic vận động của nội dung.
3.5. Thực nghiệm sư phạm đánh giá hiệu quả của giả thuyết khoa học đã đề ra.
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp rèn luyện cho HS năng lực xác định và diễn đạt logic vận
động của nội dung trong dạy học chương I, II phần Di truyền học, Sinh học 12
THPT.
4.2. Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy học chương I, II phần Di truyền học Sinh học 12 THPT.
5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
Trong hiệu quả dạy học đã nêu trong mục tiêu của đề tài, trong luận văn này
chỉ tập trung vào logic vận động và tương tác của vật chất di truyền trong nhân.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008642 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement