Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xinhlaem01
#965171 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn:Thiết kế phương án dạy học bài "Dòng điện trong chất điện phân - định luật Farađây" - Vật lý 11 theo hướng tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày hệ thống quan điển lý luận dạy học hiện đại về việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lý phổ thông; đặc biệt là việc tổ chức dạy học Vật lý phổ thông theo hình thức hoạt động nhóm. Nghiên cứu nội dung kiến thức phần "Dòng điện trong chất điện phân" - Vật lý lớp 11, và thực trạng dạy học các kiến thức đó ở một số trường THPT (qua khảo sát trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng). Từ đó, xây dựng phương án dạy học bài "Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Fa-ra-đây" Vật lý 11 theo hướng tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh
Đất nước ta đã và đang bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá
và hiện đại hoá. Mọi ngành nghể đê có những bước thay đổi đáng kể. Trong
không khí hội nhập WTO, ngành giáo dục cũng đang có những bước đổi mới
mạnh mẽ vể mọi mặt nhằm đào tạo ra những con người có đủ kiến thức, năng
lực sáng tạo, trí tuộ và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng được yêu cầu của công
nghệ và nển kinh tế tri thức.
Nghị quyết TW2 khoá 8 nhấn mạnh: “Đổi mới phương pháp giáo dục - đào
tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyộn thành nếp tư duy sáng tạo
của người học... Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương
tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự
nghiên cứu cho học sinh...”
Trong những năm gần đây, nước ta đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu
việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ và
hổi dưỡng năng lực sáng tạo cùa học sinh, nhung có ít để tài để cập đến vấn đề
tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Vật lý. Dạy học bằng hình thức tổ chức
hoạt động nhóm có tác dụng không những giúp học sinh tự chủ chiếm lĩnh
kiến thức mà còn có ích cho viộc phát triển những kỹ năng trí tuệ bậc cao như
suy luận, đề xuất và giải quyết vấn đề, đồng thời góp phần phát triển các quan
hệ xã giao, các kỹ năng giao tiếp cá nhân, khả năng hợp tác giữa các thành
viên trong nhóm và trong lớp. Tuy nhiên, không phải bất cứ ở đề tài Vật lý
phổ thông nào cũng sử dụng được hình thức dạy học theo nhóm. Qua tìm hiểu
chương trình và mục tiêu dạy học môn Vật lý ở cấp THPT, chúng tui nhận
thấy khi dạy học phần “Dòng điộn trong chất điện phân” thuộc chương trình
Vật lý 11 có thể tổ chức dạy học theo hình thức hoạt động nhóm, học sinh
được trực tiếp xây dựng kiến thức theo từng nhóm sẽ phát huy tính tích cực, tự
chủ và sáng tạo của học sinh
1. Lý do chọn đề tài: Vì vậy, chúng tui chọn đề tài là: “Thiết k ế phương án dạy học bài “ Dòng
điện trong chất điện phân- Định luật Fa-ra-đây ” Vật lý 11 theo hướng tổ
chức hoạt động nhóm nhằm phát huy tính tích cực , tự chủ và bồi dưỡng
năng lực sáng tạo của học sinh ”
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu hộ thống quan điểm lí luận dạy học hiện đại về việc tổ chức
hoạt động nhận thức tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh trong dạy học
Vật lý phổ thông.
- Nghiên cứu việc tổ chức dạy học Vật lý phổ thông theo hình thức hoạt
động nhóm.
- Nghiên cứu nội dung kiến thức phần “Dòng điện trong chất điện phân” -Vật
iý lớp 11, và thực trạng dạy học các kiến thức đó ở một số trường THPT.
- Nghiên cứu xây dựng phương án dạy học bài “ Dòng điện trong chất
điện phân- Định luật Fa-ra-đây” Vật lý 11 theo hướng tổ chức hoạt động
nhóm nhằm phát huy tính tích cực , tự chủ và bổi dưỡng năng lực sáng tạo của
học sinh.
3. Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu xây dựng phương án dạy học bài “ Dòng điộn trong chất
điộn phân- Định luật Fa-ra-đây” Vật lý 11 Iheo hướng tổ chức hoạt động
nhóm nhằm phát huy tính tích cực , tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của
học sinh.
4. Đối tượng nghiên cứu
- Tổ chức dạy học Vật lý phổ thông theo hình thức hoạt động nhóm.
5. Mẫu khảo sát
- Hoạt động dạy học bài “ Dòng điện trong chất điộn phân- Định luật
Fa-ra-đây” -Vật lý lớp 11 lớp 11 trường THPT Ngô quyền-Hải Phòng
6. Vấn đề nghiên cứu
Thiết kế phương án dạy học bài “ Dòng điện trong chất điện phân- Định
luật Fa-ra-đây” Vật lý 11, như thế nào để phát huy tính tích cực, tự chủ và
bổi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh?

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daotrangvl1
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032490 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement