Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zudo_kylan_gau_khin
#965107 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục hiện nay của Bộ Giáo dục và đào tạo
Theo nghị quyết hội nghị lần thứ 8, ban chấp hành trung ương khóa XI (nghị
quyết số 29 - NQ/TW) về giáo dục trong, sau năm 2015 có sự đổi mới căn bản toàn
diện. Phát triển năng lực, một trong những biện pháp dạy học dự án.
Đổi mới căn bản toàn diện, chuyển từ việc dạy nội dung cho học sinh sang
dạy kĩ năng, để tạo điều kiện cho học sinh biết cách tự học, tự tìm kiếm các nội
dung kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.
Việc đổi mới chương trình giáo dục trong nhà trường tiến hành dạy tích hợp
các nội dung của các môn học với nhau.
1.2. Xuất phát từ đặc điểm môn sinh học và đặc điểm nội dung phần ‘‘Sinh học tế
bào ’’ – Sinh học 10.
Sinh học là một môn khoa học thực nghiệm và ngày nay đang tiến dần lên
sinh học lí thuyết, kiến thức sinh học xuất phát từ đời sống sản xuất và được ứng
dụng mạnh mẽ vào sản xuất và đời sống. Phần Sinh học tế bào có nhiều kiến thức
liên quan đến thực tiễn, vì vậy khi dạy học phần này, đòi hỏi những phương pháp
dạy học phù hợp để giúp học sinh hình thành, khắc sâu kiến thức một cách chủ
động, nâng cao hiệu quả việc học tập. Có thể áp dụng những phương pháp dạy học
gắn với thực tế hay xuất phát từ vấn đề thực tế trong cuộc sống cần giải quyết.
1.3. Xuất phát từ thực trạng phát triển năng lực học tập trong dạy và học môn
Sinh học hiện nay.
Hiện nay trong nhà trường THPT việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn gặp
nhiều khó khăn. Với những phương pháp dạy học truyền thống hiện nay thì nhiều
GV chỉ chú trọng đến việc truyền thụ kiến thức cho HS mà xem nhẹ việc hình thành
phương pháp và các kĩ năng học tập cho các em. Trong khi đó, kiến thức nhân loại
ngày một bùng nổ, lượng kiến thức các em cần tiếp thu cũng càng nhiều. Do vậy,
nếu HS không được phát triển các kĩ năng học tập cần thiết thì việc tiếp thu kiến
thức trở lên quá tải và nặng nề.

Bên cạnh đó, trong dạy học bộ môn sinh học, cách dạy học của một bộ phận
giáo viên hiện nay còn thiên về lý thuyết, ít liên hệ với thực tế. Học sinh ít khi được
giao các bài tập, công việc về nhà liên quan đến thực tế. Do vậy người học ít có cơ
hội được phát triển các năng lực học tập của mình thông qua quá trình nghiên cứu
khoa học.
Do đó, việc hình thành và phát triển năng lực học tập cho HS thông qua sử dụng các
phương pháp dạy học tích cực là một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết của GV và
HS trong quá trình dạy, học..
1.4. Xuát phát từ ưu điểm của dạy học dự án
Dạy học dự án là một hình thức dạy học có đặc trưng định hướng vào người
học, định hướng hoạt động dạy học theo quan điểm tích hợp. dạy học dự án gắn liền
lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, giúp người học
nâng cao năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề
phức hợp, rèn luyện thái độ và kĩ năng làm việc nhóm.
Xuất phát từ các lí do trên, để góp phần nâng cao chất lượng dạy học phần
Sinh học tế bào, để học sinh từng học sinh được tham gia vào tìm hiểu thực tế, tôi
chọn đề tài: "Tổ chức dạy học theo dự án phần 2 Sinh học tế bào (Sinh học 10 )
Trung học phổ thông".
2. Mục đích nghiên cứu
Sử dụng dự án trong dạy học Sinh học 10 nhằm phát triển năng lực học tập
của học sinh .
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học dự án, năng lực học tập
3.2. Xác định thực trạng việc sử dụng dự án trong dạy học Sinh học nói chung
và phần Sinh học tế bào (Sinh học 10) nói riêng ở một số trường THPT của Hải
Phòng.
3.3. Phân tích cấu trúc chương trình và nội dung phần Sinh học tế bào (Sinh học
10), để xác định tiềm năng thiết kế dự án trong dạy học.
3.4. Xác định cơ sở và qui trình thiết kế dự án trong dạy học phần Sinh học tế
bào (Sinh học 10, THPT).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991421 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement