Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lynkxu_luvmubra
#964938 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu về bản đồ khái niệm (BĐKN) trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu cơ sở lý luận về khái niệm và bản đồ khái niệm làm cơ sở lý thuyết để vận dụng vào dạy học chương cảm ứng, sinh học lớp 11 trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu chức năng cơ bản của phần mềm IHMC CmapTools để xây dựng hệ thống bản đồ khái niệm chương cảm ứng, sinh học lớp 11 THPT. Điều tra thực trạng hiểu biết của giáo viên về tiếp cận dạy học khái niệm sinh học ở cấp độ cơ thể, sinh học lớp 11; về sử dụng phương pháp dạy học khái niệm sinh học lớp 11; về thái độ và kết quả học tập bộ môn của học sinh ở trường THPT
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát từ tính cấp thiết của việc đổi mới phương pháp dạy học trong
trường phổ thông hiện nay
Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông là vấn đề thời sự,
bức xúc, vừa cấp bách, vừa cơ bản đối với sự nghiệp giáo dục và cũng là vấn
đề trung tâm của lí luận về phương pháp dạy - học, không chỉ ở nước ta mà
trên cả phạm vi toàn thế giới trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa.
Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học cần đề cao vai trò của người học,
chống lại thói quen học tập thụ động, bồi dưỡng năng lực tự học giúp cho người học
có khả năng học tập suốt đời.
1.2. Xuất phát từ tầm quan tron ̣ g của dạy học khái niệm trong daỵ hoc ̣ Sinh
học ở trường phổ thông
Trong dạy học, không chỉ chú ý đến hình thành và phát triển các khái
niệm riêng lẻ mà cần quan tâm đến cả một hệ thống khái niệm liên quan
với nhau. Chính sự xác lập các mối quan hệ logic và liên tục trong sự hình
thành hệ thống khái niệm là cơ sở của sự hình thành thế giới quan khoa học.
Đối với bộ môn Sinh học, kiến thức cơ bản nhất là hệ thống các khái
niệm, các quy luật sinh học liên hệ chặt chẽ với nhau được hình thành và phát
triển theo một trật tự logic. Việc phân loại, sắp xếp các khái niệm Sinh học thành
hệ thống là rất quan trọng. Với khối lượng khái niệm rất lớn nếu lĩnh hội không
có hệ thống thì học sinh không thể nắm vững, nhớ lâu và vận dụng được.
1.3. Xuất phát từ thực trạng dạy và học bộ môn Sinh học ở trường phổ
thông hiện nay
Chất lượng kiến thức của học sinh phần lớn phụ thuộc vào việc nắm
vững ý nghĩa của mỗi khái niệm, nắm được nội dung của từng định nghĩa khái
niệm Sinh học. Tuy nhiên giống như các môn học khác, có một tình trạng khá
phổ biến là học sinh chỉ chú ý học thuộc lòng khái niệm Sinh học, mà coi nhẹ
việc nắm vững bản chất khái niệm. Điều đó làm cho học sinh lúng túng khi
vận dụng vào các bài tập, giải quyết các tình huống trong thực tiễn đời sống.
1.4. Xuất phát từ ưu điểm của bản đồ khái niệm (BĐKN)
Bản đồ khái niệm có tác dụng kết nối các thông tin mới và các thông tin
đã có. Bản đồ khái niệm có thể được tiến hành ở nhiều mức độ khác nhau, ở
nhiều khâu khác nhau trong quá trình giảng dạy các kiến thức trên lớp, đồng thời
cũng rèn luyện cho học sinh cách hệ thống các kiến thức trong tự học ở nhà.
1.5. Xuất phát từ đặc điểm chương trình và sách giáo khoa sinh học lớp 11
Chương trình Sinh học lớp 11 nghiên cứu hệ thống sống ở CĐTCS cơ thể.
SGK Sinh học lớp 11 giới thiệu các chức năng sống cơ bản ở cơ thể TV và ĐV
qua các chương: chuyển hóa vật chất năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát
triển, sinh sản. Nhưng mỗi chức năng sống cơ bản đó lại được biên soạn tách rời
sinh học cơ thể TV (phần A) và sinh học cơ thể ĐV (phần B). Việc nghiên cứu
riêng rẽ các chức năng sống cơ bản ở cơ thể TV và ĐV đều giống nhau ở chỗ
phải xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố cấu trúc – chức năng trong cơ thể và
giữa cơ thể với môi trường. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây thì chưa đáp ứng
được yêu cầu và định hướng dạy học Sinh học ở CĐTCS cơ thể.
Muốn hình thành và phát triển các khái niệm Sinh học ở CĐTCS cơ
thể, GV cần hướng dẫn cho HS tiến hành phân tích, so sánh các cách
thực hiện các chức năng sống (chuyển hóa vật chất năng lượng, cảm ứng, sinh
trưởng và phát triển, sinh sản) ở hai giới TV và ĐV, đồng thời phải trừu xuất
hóa khỏi các dấu hiệu mang tính chất bộ phận và hay thay đổi của các phương
thức thực hiện các chức năng sống ở TV và ĐV mà rút ra được biểu hiện
chung của các chức năng sống ở CĐTCS cơ thể.
1.6. Xuất phát từ sự phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là công
nghệ thông tin
Công nghệ thông tin ngày càng ảnh hưởng sâu sắc lên mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội, trong đó có giáo dục. Các phương tiện Internet nối mạng toàn
cầu đang làm thay đổi cách tiếp cận tri thức của con người. Chính vì thế, khả
năng thu nhận, xử lý để hiểu biết thông tin một cách nhanh chóng và chính
xác là hết sức quan trọng. Điều đó, đã dẫn đến phải thay đổi phương pháp dạy
học chuyển từ việc dạy chữ sang dạy cách tìm kiếm, thu nhận và xử lý thông
tin để đạt được mục tiêu giáo dục.
Một trong những thế mạnh của việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong giáo dục - đào tạo là xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy
học với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools.
Xuất phát từ những lí do trên chúng tui chọn đề tài: “Xây dựng và sử
dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - Cảm ứng, Sinh học lớp
11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools”.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng và sử dụng BĐKN với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools nhằm
góp phần nâng cao hiệu quả dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT.
3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Hệ thống KN trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT
- Ứng dụng của phần mềm Cmap Tools trong việc thiết kế BĐKN cho
chương cảm ứng.
3.2. Khách thể nghiên cứu
- Quá trình dạy học Sinh học lớp 11 ở trường THPT
4. Giả thuyết khoa học
Nếu xác định dược nguyên tắc, quy trình xây dựng và phương pháp sử
dụng BĐKN trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT nhờ sự hỗ trợ của
phần mềm Cmap Tools thì sẽ nâng cao chất lượng dạy và học.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lí thuyết
- Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu về BĐKN trên thế giới và ở
Việt Nam;
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về khái niệm và bản đồ khái niệm làm cơ sở lý
thuyết để vận dụng vào dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT;
- Nghiên cứu chức năng cơ bản của phần mềm IHMC CmapTools để xây
dựng hệ thống bản đồ khái niệm chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT .
5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn
- Điều tra thực trạng hiểu biết của GV về tiếp cận dạy học KN Sinh học ở
cấp độ cơ thể, Sinh học lớp 11;
- Điều tra thực trạng sử dụng phương pháp dạy học khái niệm Sinh học
lớp 11
- Điều tra thực trạng về thái độ và kết quả học tập bộ môn của HS ở
trường THPT.
5.3. Phân tích cấu trúc nội dung, chương trình SGK Sinh học lớp 11 trung
học phổ thông theo tiếp cận hệ thống
5.4. Xác định hệ thống nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương
cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT
5.5. Xác định qui trình xây dựng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng,
Sinh học lớp 11 THPT
5.6. Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng,
Sinh học lớp 11 THPT
5.7. Thực nghiệm sư phạm
Thiết kế giáo án mẫu có sử dụng BĐKN trong chương cảm ứng và đưa
vào thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả và tính khả thi của đề tài.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
6.4. Phương pháp thống kê toán học
7. Những kết quả nghiên cứu và đóng góp mới của luận văn
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về KN và vai trò, ý nghĩa của BĐKN trong
dạy học Sinh học.
- Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học các KN Sinh học ở cấp độ
cơ thể, Sinh học lớp 11 theo tiếp cận Sinh học hệ thống.
- Xác định hệ thống nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương
cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT.
- Xác định qui trình xây dựng BĐKN và xây dựng hệ thống BĐKN của
chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 bằng phần mềm Cmap Tools.
- Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng
ở cấp độ tổ chức sống cơ thể.
- Thiết kế một số giáo án mẫu có sử dụng BĐKN trong dạy học chương
cảm ứng, Sinh học lớp 11.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ
lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cở sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
Chương 2: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương
2- Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần
mềm Cmap Tools
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement