Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By keo_que2007
#964932 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan cơ sở lí luận của việc tổ chức các tình huống học tập trong dạy học vật lí. Nghiên cứu nội dung chương trình Vật lí 11 nói chung, phần “Quang hình” nói riêng. Xây dựng hệ thống các tình huống học tập trong dạy học phần “Quang hình” Vật lí 11 THPT. Tiến hành thực nghiệm sư phạm, kiểm nghiệm tính hiệu quả khi sử dụng các tình huống học tập đã soạn thảo trong giảng dạy
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong thời đại mà cuộc cách mạng khoa học - kĩ
thuật và công nghệ diễn ra hết sức mạnh mẽ, nó tạo cơ sở mới cho sự phát
triển của xã hội, nâng cao đời sống con người. Để theo kịp sự phát triển của
khoa học công nghệ, để hòa nhập được với nền kinh tế tri thức trong thế kỉ
XXI thì sự nghiệp giáo dục cũng phải đổi mới nhằm tạo ra những con người
mới không những có đủ trình độ kiến thức phổ thông cơ bản mà còn phải
năng động, giầu tính sáng tạo. Với yêu cầu đó, ngành giáo dục nước ta phải
đổi mới toàn diện về: mục tiêu giáo dục, về chương trình sách giáo khoa, đội
ngũ giáo viên, phương tiện dạy học và đặc biệt là phương pháp dạy học.
Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học hiện nay không chỉ là phong trào
mà là một yêu cầu bắt buộc với mọi giáo viên. Các phương pháp dạy học mới
dựa trên quan điểm phát huy tính tích cực của người học, đề cao vai trò tự học
của học trò, kết hợp với sự hướng dẫn của thầy đang được áp dụng rộng rãi.
Trong xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy, có rất nhiều phương
pháp dạy học mới ra đời. Việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với
đặc trưng của từng bộ môn, của từng bài học rất quan trọng.
Đối với bộ môn Vât lý cũng như hầu hết các bộ môn khác trong
chương trình phổ thông hiện nay, học sinh của chúng ta phải tiếp thu một
lượng thông tin khổng lồ. Điều khó tránh khỏi là tâm lý nhàm chán, thụ động
trong học tập và lĩnh hội kiến thức làm ảnh hưởng đến hiệu quả của tiết học.
Vì vậy để một tiết học thành công thì bước đầu tiên, người giáo viên phải
khơi gợi được hứng thú học tập, khơi gợi được nhu cầu nhận thức ở học sinh.
Trong quá trình giảng dạy vật lý 11 chúng tui nhận thấy: phần “Quang
hình ” là một phần khó, nhiều kiến thức trừu tượng, gây không ít trở ngại cho
học sinh khi lĩnh hội kiến thức, làm các em càng nảy sinh tâm lí nhàm chán,
thụ động trong học tập. Tuy nhiên “Quang hình học” lại là phần kiến thức gần
gũi với cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều hiện tượng quang hình xảy ra xung
quang chúng ta, nhiều ứng dụng của quang hình trong đời sống và sản xuất.
Do đó, để đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh khi học
phần “Quang hình” tui đã lựa chọn đề tài:
“Xây dựng tình huống học tập trong dạy học phần “Quang hình”
Vật lý 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng
tạo của học sinh ”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng các tình huống học tập trong dạy học phần “
Quang hình” Vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng
lực sáng tạo của học sinh.
3. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được hệ thống các tình huống học tập sao cho khơi gợi
được hứng thú, nhu cầu nhận thức và vừa sức học sinh, sẽ phát huy được tính
tích cực, tự chủ, bồi dưỡng được năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học
Vât lý phổ thông.
4. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động dạy và học nội dung kiến thức phần “Quang hình” vật lý 11
5. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng tình huống học tập trong dạy học phần “Quang
hình” Vật lý 11 nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực
sáng tạo của học sinh.
6. Mẫu khảo sát
Đề tài này được thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Việt Bắc –
Lạng Sơn.
7. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức các tình huống học tập
trong dạy học vật lí.
- Nghiên cứu nội dung chương trình Vật lí 11 nói chung, phần “Quang
hình” nói riêng.
- Xây dựng hệ thống các tình huống học tập trong dạy học phần
“Quang hình” Vật lí 11 THPT.
- Thực nghiệm sư phạm, kiểm nghiệm tính hiệu quả khi sử dụng các
tình huống học tập đã soạn thảo trong giảng dạy.
8. Dự kiến luận cứ
8.1. Luận cứ lí thuyết
- Các cơ sở lí luận về tổ chức tình huống học tập và dạy học tích cực
- Các biện pháp phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực
sáng tạo của học sinh trong hoạt động dạy học Vật lý
8.2 Luận cứ thực tế
- Phiếu điều tra, biên bản dự giờ, trao đổi với giáo viên
- Phiếu điều tra, khảo sát trên học sinh
- Minh chứng của diễn biến dạy học thực nghiệm ( Biên bản quan sát
giờ học, ảnh chụp...)
- Các bài kiểm tra kết quả học tập của học sinh
9. Phương pháp nghiên cứu.
* Phương pháp nghiên cứu lí luận
Vận dụng phương pháp này để nghiên cứu, hệ thống hoá các văn kiện
của Đảng, Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, các tài liệu, công trình có liên quan
đến vấn đề nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.
Nghiên cứu nội dung chương trình vật lí lớp 11 THPT, đặc biệt phần
“Quang hình”
* Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Điều tra, khảo sát thực trạng dạy học vật lí ở trường phổ thông và thực
tế hiệu quả của việc sử dụng các tình huống học tập trong dạy học.
Quan sát sư phạm: dự giờ, quan sát việc dạy của giáo viên và việc học
của học sinh.
* Thực nghiệm sư phạm
Áp dụng hệ thống các tình huống học tập đã soạn thảo vào giảng dạy,
so sánh với lớp đối chứng để rút ra chỉnh lý cần thiết và mở rộng kết quả
nghiên cứu.
* Phương pháp thống kê toán học
10. Cấu chúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung
chính của luận văn được trình bày trong ba chương:
- Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức tình huống học
tập trong dạy học Vật lý.
- Chương 2. Xây dựng hệ thống các tình huống học tập trong dạy học
phần “Quang hình” Vật lý 11.
- Chương 3. Thực nghiệm sư phạm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008907 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement