Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#914582 Chia sẻ cho các bạn

Trường THCS Nhân Hoà
Đề I
Phần I (15’)
Ngày ..... tháng 03 năm 2008 Đề kiểm tra giữa kì II
Năm học 2007-2008
Môn: Toán 8 - Thời gian 60’
Họ và tên học sinh: .......................................... Lớp 8....
Trắc nghiệm khách quan (4đ) (Chọn một đáp án)

Câu1: Nghiệm của phương trình 2(x2 - 1) = 0 là:
A, x = 1 B, x = -1 C, x = ± 1
D, x =2 E, x =
F, Đáp án khác.
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A, x  1 B, x  ±1 C, x 1, x 2
D, Đáp án khác. E, x -1, x -2 F, x  2, x  -1
Câu 3: Rút gọn biểu thức A = -x - 2x + 1 với x > 0 ta được
A, A = -x+1 B, Đáp án khác. C, A = -3x-1
D, A = -3x+1 E, A = -x-1 F, A = -2x+1
Câu 4: Cho tam giác ABC phân giác trong AD, cho AB = 2, AC = 4. Tính = ?
A,
B,
C,

D, 2 E, 4 F, Đáp án khác.
Câu 5: Công thức tính diện tích hình bình hành S có cạnh a ứng với đường cao h là:
A, S = a + h B, Đáp án khác. C, S = (a+h):2
D, S = 2(a+h) E, S = ah F, S = ah:2
Câu 6:Cho tam giác ABC có MAB, NAC sao cho MN//BC và .Cho AN = 6. NC =?
A, NC = 8 B, NC = 6 C, NC = 6
D, NC = 2 E, NC = 4 F, Đáp án khác.
Câu 7: x= 1 là nghiệm của phương trình nào?
A, x - =0
B,
C, Đáp án khác.
D,
E, x- =0
F, -(-x-1) = 0
Câu 8: Cho ABC , M là trung điểm của BC. Khi đó

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement