Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#896165
Định dạng các phần trong luận văn


các bạn tham khảo tóm lược các trang trao đổi trên lớp phần định dạng luận văn tốt nghiệp trong môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học.
Phần 1: Tóm tắt định dạng các phần trong luận văn
Phần 2: Hướng dẫn đầy đủ định dạng luận văn
Phần 1: Tóm tắt định dạng của các phần trong luận văn

1 Tựa luận văn
Dãn dòng 1,5. Tựa nên sắp xếp theo dạng tháp ngược


tháng ...năm.... (cuối trang bìa và trang trong) là thời điểm Bảo vệ Luận văn (Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

2 Trang Chuẩn y

3 Trang Lý lịch cá nhân
Nhân thân ngắn gọn

4 Lời Cam đoan (Xem phụ lục 5)

5 Cảm tạ

6 Tóm tắt (gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh)
Tóm tắt không quá 2 trang, dãn dòng 1,57 Mục lục
Chương 3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.2
số thứ nhất chỉ số chương, số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục (không quá 4).

8 Danh sách các chữ viết tắt, bảng số, hình và biểu đồ
FAO (Food agriculture organization) : Tổ chức lương nông của LHQ
WB (World bank): Ngân hàng thế giới

9 Các phần chính của Luận văn
Chữ "Chương” (dòng 1), cách lề trên 5 cm, chữ thường (normal), cỡ chữ 18. Tựa đề của chương (dòng 2), in đậm, kiểu chữ in, cỡ chữ 18 (xem Phụ lục 10)
Ví dụ:
Chương 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

trong bài viết không tô đậm, in nghiêng các đoạn văn hay các mệnh đề có ý chính (câu chủ), chỉ có Mục và Tiểu mục được tô đậm.

Chương 1
MỞ ĐẦU
(phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu của đề tài. 2 trang
Chương 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
(cuối chương này cần có nhận xét để làm sáng tỏ nghiên cứu hiện nay của tác giả). 20-30 trang
Chương 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
(cần trình bày rõ ràng và chính xác. Nếu sử dụng phương pháp mới (hay ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ Lục) 5-8 trang

Chương 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
25-40 trang
Chương 5
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Kết luận phải khẳng định/khái quát được những kết quả đạt được, những đóng góp mới. Kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Chỉ kết luận những vấn đề gì đã làm.
Phần đề nghị phải xuất phát từ nội dung nghiên cứu, những vấn đề cần nghiên cứu kế tiếp để sáng tỏ.
Đề nghị phải cụ thể, rõ ràng, thiết thực và có thể áp dụng được. 2 trang
TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phụ lục 11)
PHỤ LỤC

Phần 2:


HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Giới thiệu
Luận văn Thạc sĩ là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính tác giả. Đặc biệt Phần Kết quả Nghiên cứu phải là sản phẩm lao động khoa học của chính tác giả, không là kết quả nghiên cứu của người khác và chưa được người nào công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Nếu kết quả là công trình nghiên cứu khoa học hay một phần công trình khoa học của một tập thể mà trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có đủ căn cứ chứng minh sự đồng ý của các thành viên trong tập thể đó cho phép sử dụng.
Luận văn phải thỏa mãn yêu cầu của một luận văn khoa học và các yêu cầu quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Nông Lâm TP. HCM. Mục đích của Hướng dẫn này là giải thích và minh họa các yêu cầu nêu trên để học viên theo đó mà hoàøn thành tốt về Luận Văn Thạc sĩ.
2. Điều kiện, thời gian bảo vệ Luận văn Thạc sĩ và xét tốt nghiệp
* Điều kiện Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
- Đã theo học và thi đạt các môn học của chương trình đào tạo thạc sĩ;

- Hoàn tất kinh phí học tập;

- Không vi phạm kỷ luật học tập và pháp luật Nhà nước.

- Còn thời hạn học tập theo qui định.

- Một tháng trước khi Bảo vệ Luận văn, học viên cần tiếp xúc với VP SĐH để rà soát Bảng Điểm, nộp các chứng chỉ Triết học, Ngoại ngữ và 05 hình đúng kích thước qui định (3*4 cm không kể biên).

- Được CBHDKH và Người Phản biện (Semianr KQNC) đồng ý cho phép bảo vệ Luận văn.
* Thời gian Bảo vệ Luận văn và xét tốt nghiệp
Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ được tiến hành hằng năm 2 đợt, đợt tháng 4 và đợt tháng 8 Mỗi lần ít nhất 02 học viên/chuyên ngành.
Xét tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ hằng năm vào tháng 10.
Học viên căn cứ thời hạn và kế hoạch học tập, nghiên cứu mà đăng ký kế hoạch seminar kết quả nghiên cứu tại bộ môn/khoa chuyên ngành (xem Qui định seminar chuyên ngành).
3. Trách nhiệm của học viên


các bạn download về xem đầy đủ:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Xem thêm:
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Slide Phương pháp nghiên cứu khoa học
Phương pháp trình bày bài Luận văn trên Power Point
Hướng dẫn định dạng các phần trong luận văn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement