Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#879648 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Phần mở đầu....................................................................................................3
1. Lí do chọn đề tài............................................................................................3
2. Lịch sử vấn đề...............................................................................................5
2.1. Tự học trong nhà trường nói chung............................................................5
2.2. Tự học trong môn Ngữ văn........................................................................7
2.3. Tự học đối với bài học văn học sử............................................................8
3. Mục đích nghiên cứu.....................................................................................9
4. Nhiệm vụ nghiên cứu..................................................................................10
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...............................................................10
6. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................10
7. Bố cục luận văn...........................................................................................11
Phần nội dung................................................................................................12
Chương I: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hình thành năng lực tự học
cho HS trong giảng dạy văn học sử ở THPT...............................................12
1.1. Cơ sở lí luận..............................................................................................12
1.1.1. Khái niệm tự học...................................................................................12
1.1.2. Khái niệm năng lực tự học............................................................ .......14
1.1.2.1. Đặc điểm và bản chất của hoạt động tự học.......................................18
1.1.2.2. Điều kiện để tự học có hiệu quả.........................................................22
1.1.3. Tự học đối với các bài học về văn học sử trong SGK...........................26
1.1.3.1. Mục tiêu của bài học văn học sử........................................................26
1.1.3.2. Nội dung của bài học văn học sử........................................................26
1.1.3.3. Hình thức của bài học văn học sử.......................................................26
1.1.3.4. Hình thành năng lực tự học cho HS theo các kiểu bài văn học sử.....26
1.2. Cơ sở thực tiễn..........................................................................................28
1.2.1. Tình hình tự học các bài học về văn học sử của HS THPT...................28
1.2.1.1. Về tinh thần tự học các bài học văn học sử của HS THPT................28
1.2.1.2. Về hoạt động tự học bài học văn học sử của HS THPT.....................29
1.2.2. Thực trạng về dạy học văn học sử theo hướng hình thành năng lực tự học
cho HS......................................................................................................30
1.2.2.1. Đối với GV.........................................................................................30
1.2.2.2. Đối với HS..........................................................................................31
Chương II: Những biện pháp hình thành và phát triển năng lực tự học qua
các bài học văn học sử............................................................................32
2.1. Biện pháp 1: Hình thành năng lực nhận diện các loại văn bản trong SGK
Ngữ văn 10......................................................................................................33
2.2. Biện pháp 2: Hình thành kĩ năng phát hiện ghi nhớ các nhận định của SGK
về lịch sử văn học...................................................................................37
2.3. Biện pháp 3: Hình thành kĩ năng làm các bài tập nâng cao về văn học sử
trong SGK Ngữ văn 10....................................................................................43
2.4. Biện pháp 4: Đổi mới giờ học văn học sử theo hướng tổ chức HS trình bày
kết quả tự học............................................................................................51
Chương III: Một số thiết kế bài học văn học sử theo hướng dạy cách tự
học...................................................................................................................58
3.1.Thiết kế bài học “Khái quát văn học dân gian Việt Nam”........................58
3.2. Thiết kế bài học “Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ
XIX”................................................................................................................62
3.3. Thiết kế bài học “Nguyễn Du”.................................................................73
Phần Kết luận........................................................................................ ........78
Tài liệu tham khảo.........................................................................................81

PHẦN MỞ ĐẦU

1 - Lý do chọn đề tài
1.1. Thế kỉ XX đã trôi qua, cả nhân loại đang bước vào thế kỉ mới. Một
trong những đặc điểm cơ bản của thế kỉ này là cuộc cách mạng khoa học kĩ
thuật đang phát triển như vũ bão, thời đại của nền “kinh tế tri thức” đã và đang
dẫn đến sự bùng nổ thông tin.
Trước tình hình đó, để hội nhập với xu thế phát triển chung của thế
giới, của thời đại, một yêu cầu hết sức cấp bách đang đặt ra với nền giáo dục
nước ta là: phải liên tục đổi mới, hiện đại hóa nội dung và phương pháp dạy
học. Mục đích cuối cùng là để từng cá nhân, mỗi cá thể, mỗi công dân tự
mình có ý thức tạo được một cuộc cách mạng học tập trong bản thân mỗi con
người.
Nhà trường phải giúp cho từng HS thay đổi triệt để quan niệm và phương
pháp học tập phù hợp với yêu cầu của thời đại - thời đại mà mỗi người phải học
tập suốt đời. Để học tập không ngừng, học tập cả đời, mỗi người phải biết cách
tự học, biết phát huy cao độ tiềm năng của bản thân. Vì vậy, tự học là một vấn
đề cốt lõi thuộc mục tiêu của giáo dục hiện đại.
Tiến hành một cuộc cách mạng học tập trong nhà trường và trong bản
thân mỗi người phải là một chiến lược cấp bách của thế kỉ XXI. Trong cuộc
cách mạng ấy, chiến lược cốt lõi là cuộc cách mạng về phương pháp. Hiện nay,
sự chuyển biến về phương pháp dạy học ở trường phổ thông, phương pháp đào
tạo ở trường sư phạm chưa có sự rõ rệt, phổ biến vẫn là cách dạy thông báo các
kiến thức có sẵn, cách học thụ động.
Mặc dù trong những năm gần đây đã có nhiều sự chuyển biến về phương
pháp, nhiều GV đã tổ chức, hướng dẫn HS hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức
mới. Nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.

Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement