Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#864190 TIẾNG VIỆT
ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC
(2 tiết))
I .Mục tiêu :
- ổn định nề nếp lớp học
- Giúp học sinh làm quen với nề nếp học tập( cách chào hỏi, xưng hô, chỗ ngồi ổn định, làm quen với bạn bè)
- HS biết được tác phong khi đi học ở cấp tiểu học
- Bầu ban cán bộ lớp, chia tổ học tập.
II. Các hoạt động dạy học :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
I. Ổn định, tổ chức :
- Hát , múa .
II. Bài mới :
1. Bầu ban các sự lớp :
- GV cùng HS bầu ban cán sự lớp .
+ Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, lớp phó lao động .
+ Chia lớp làm : 3 tổ.
+ Sao nhi đồng : 5 sao.
2 . Xây dựng nền nếp:
a. Giới thiệu các ký hiệu :
- GV giới thiệu đến HS một số ký hiệu thường dùng trong giờ học như :Gĩư yên lặng ; lấy vở ; lấy bảng con ; lấy SGK ; lấy ĐDHT... ( Vừa nêu GV vừa gắn các ký hiệu lên bảng để HS quan sát .)
b. Các quy định chung:
- GV giới thiệu và tập cho HS một số quy định chung như : Xin ra ngoài , xin vào lớp giơ tay phát biểu xây dựng bài, giơ bảng con, bảng cài ...
- Cách trả lời bài , cách xưng hô với bạn, với thầy cô giáo...
- Biết đứng dậy chào khi có khách vào lớp.
3 . Thực hành :
- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy định vừa học .
- GV nhận xét , chữa sai .
III. Củng cố - Dặn dò :
- Yêu cầu HS thực hiện đúng các quy định vừa học .- Bài sau : Các nét cơ bản.
- HS tham gia hát , múa .


- HS giới thiệu các bạn vào ban cán sự .
- HS lắng nghe và ghi nhớ tên của ban cán sự lớp .
- HS nhớ tên và vị trí của tổ mình.
- HS nhớ tên Sao và các bạn ở cùng sao.


- HS lắng nghe và ghi nhớ .
- HS thực hành.
- Nhiều em nhắc lại .
- HS lắng nghe và ghi nhớ .

============================

TOÁN
TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
I.MỤC TIÊU:
- Tạo không khí vui vẻ trong lớp , HS tự giới thiệu về mình . bước đầu làm quen với SGK , đồ dùng học toán , các hoạt động học tập trong giờ học toán .
-Thái độ: Ham thích học Toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Sách Toán 1.
-HS: Bộ đồ dùng họcToán lớp 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2. Kiểm tra bài cũ :(4 phút)
-Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
-Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
HOẠT ĐỘNG II: (15 phút)
+Mục tiêu: -Nhận biết những việc thường phải làm trong các tiết học Toán 1.
-Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập Toán 1.
+Cách tiến hành:
1. Hướng dẫn HS sửù dụng sách Toán 1:
a. GV cho HS xem sách Toán 1.
b. GV hướng dẫn HS lấy sách toán 1 và hướng dẫn HS mở sách đến trang có “Tiết học đầu tiên ”.
-Sau tiết học đầu tiên, mỗi tiết học phải có một phiếu. Tên của bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có phần bài học, phần thực hành. Trong tiết học Toán HS phải làm việc để phát hiện và ghi nhớ kiến thức mới.
-GV hướng dẫn HS:

2.Hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học tập Toán ở lớp một.
Cho HS mở sách Toán một.
Hướng dẫn HS thảo luận:-Lưu ý: Trong học tập Toán thì học cá nhân là quan
trọng nhất, HS nên tự học bài, tự làm bài, tự kiểm tra kết quả theo hướng dẫn của GV.
3. Giới thiệu với HS các yêu cầu cần đạt sau khi học Toán.
GV giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm:
-Đếm, đọc số, viết số, so sánh hai số …
-Làm tính cộng, tính trừ.
-Nhìn hình vẽû nêu được bài toán rồi nêu phép tính, giải bài toán.
-Biết giải các bài toán.
-Biết đo độ dài, biết các ngày trong tuần lễ.
Lưu ý: Muốn học Toán giỏi các em phải đi học đều, học thuộc bài, làm bài đầy đủ, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ …
HOAT ĐỘNG III:(10 phút)
Giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS.
-Mục tiêu: HS biết sử dụng hộp đồ dùng học toán 1.
-Cách tiến hành:
GV giơ từng đồ dùng học Toán.
GV nêu tên gọi của đồ dùng đó.
Giới thiệu cho HS biết đồ dùng đó thường dùng để làm gì.
-Cuối cùng nên hướng dẫn HS:


Hướng dẫn HS cách bảo quản hộp đồ dùng học Toán.
HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?
-Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồ dùng học Toán để học bài: “Nhiều hơn, ít hơn”.
HS mở sách Toán 1 đến trang có “Tiết học đầu tiên ”.
Thực hành gấp, mở sách và cách giữ gìn sách.

HS mở sách.
Quan sát tranh ảnh rồi thảo luận xem HS lớp 1 thường có nhưng hoạt động nào, bằng cách nào sử
dụng những công cụ nào trong các tiết học Toán.
Lắng nghe.
HS lấy đồ dung theo GV.
Đọc tên đồ dùng đó.
Lắng nghe.

Cách mở hộp,lấy đồ dùng theo yêu cầu của GV, cất đồ dùng vào hộp, bỏ hộp vào cặp
Lắng nghe.
 Bổ sung – rút kinh nghiệm :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
============================

Ngày soạn: Ngày 25 tháng 07 năm 2010
Ngày giảng: Thứ ba, ngày 31 tháng 08 năm 2010

TOÁN
NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

I.MỤC TIÊU:
-Kiến thức:Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
-Kĩ năng: Biết sử dụng từ “nhiều hơn”,” ít hơn”khi so sánh về số lượng.
-Thái độ: Thích so sánh số lượng các nhóm đồ vật.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Một số nhóm đồ vật cụ thể.Phóng to tranh SGK.
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1.Sách Toán 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút) Kiểm tra bộ đồ dùng học toán lơp 1.
-HS lấy đồ dùng và nêu tên đồ dùng đó. (3 HS trả lời…)
-Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
HOẠT ĐỘNG II: (15 phút)
+Mục tiêu:Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
+Cách tiến hành:
1.So sánh số lượng cốc và số lượng thìa.
-GV dặt 5 cái cốc lên bàn,( nhưng không nối là năm).
-GV cầm một số thìa trên tay(chưa nói là bốn).
-Gọi HS:

-Hỏi cả lớp : Còn cốc nào chưa có thìa?
+GVnêu khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì vẫn còn một cốc chưa có thìa.Ta nói:”Số cốc nhiều hơn số thìa”.
+GVnêu:Khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì không còn thìa để đặt vào cốc còn lại.Ta nói:”Số thìa ít hơn số cốc”.
-Gọi vài HS nhắc lại:


2.GV hướng đẫn HS quan sát từng hình vẽ trong bài học, giới thiệu cách so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng như nhau.
-VD:(Ta nối một nắp chai vối một cái chai. Nối một củ cà rốt vớí một côn thỏ…)
+Nhóm nào có đối tượng bị thừa ra thì nhóm đó có số lượng nhiều hơn, nhóm kia có số lượng ít hơn.
-GV hướng dẫn:
HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn”
(10 phút)
-GV đưa hai nhóm đối tượng có số lượng khác nhau.
-GV nhận xét thi đua.
HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?
-Về nhà tập so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
-Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồø dùng học Toán để học bài:”Hình vuông, hình tròn”.
-Nhâïn xét, tuyên dương.
-Lên bàn đặt vào mỗi cốc một cái thìa
-Trả lời và chỉ vào cốc chưa có thìa.
-3 HS nhắc lại…
-3 HS nhắc lại.
-2 HS nêu: “Số cốc nhiều hơn số thìa”
rồi nêu:” Số thìa ít hơn số cốc”.
-HS thực hành theo từng hình vẽ của
bài học, HS có thể thực hành trên các
nhóm đối tượng khác (So số bạn gái
với số bạn trai. Hình vuông với hình
tròn…)
-HS thi đua nêu nhanh xem nhóm nào
có số lượng nhiều hơn nhóm nào có
số lượng ít hơn.

-Trả lời: “ Nhiều hơn, ít hơn”.
-Lắng nghe.


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement