Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giongnhuthachsanh
#761922 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học thành phố Hà Tĩnh-tỉnh Hà Tĩnh
2
- Đánh
gía
đầy đủ nguyên nhân của thực trạng trên, từ đó đề xuất một số
giải pháp quản lý của Phó Hiệu trưởng để việc quản lý hoạt động của tổ chuyên môn đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.
3. Giả thuyết khoa học- Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chuyên môn các trường
tiểu học ở thành phố Hà tĩnh-tỉnh Hà tĩnh còn có một số tồn tại, hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do sự quản lý còn hạn chế của các Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học.
-Xác định và phân tích những nguyên nhân cụ thể trong sự quản lý của
các Phó Hiệu trưởng đối với các hoạt động của các tổ chuyên môn, đẻ từ đó đề xuất một số giải phấp cấp thiết và khả thi trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản lý giáo dục và khai thác trí tuệ của tập thể đồng nghiệp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự quản lý đó.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định về mặt lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu.- Tìm hiểu phân tích, và đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn
và việc quản lý hoạt động của tổ chuyên môn của phó Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.
- Đề xuất các giải pháp quản lý của Phó Hiệu trưởng để nâng cao hiệu
quả hoạt động của tổ chuyên môn.
-Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp đề xuất.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của
Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học tại Thành phố Hà tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và đề ra các giải pháp.
- Khách thể nghiên cứu: Hoạt động của các tổ chuyên môn, trong đó có
hoạt động của tổ trưởng và các hoạt động của các giáo viên.
- Phạm vi nghiên cứu:+ Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên
môn các trường tiểu học trong năm học 2009-2010 và 2010-2011 trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh-Tỉnh Hà Tĩnh.
+ Nghiên cứu hoạt động của các tổ chuyên môn và việc quản lý của Ban
Giám hiệu nhà trường, trong đó quản lý của Phó Hiệu trưởng là trọng tâm.
6. Phương pháp nghiên cứu:- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, so sánh và tổng hợp
các tài liệu khoa học (giáo dục học và quản lý giáo dục), các văn bản liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Phương pháp trò chuyện-phỏng vấn: Đối tượng trò chuyện-phỏng vấn:
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên các lớp, bộ phận thư viện, thiết bị, học sinh các trường tiểu học, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Tĩnh.
- Phương pháp quan sát: Tìm hiểu thực trạng và các giải pháp quản lý
hoạt động tổ chuyên môn của Phó Hiệu trưởng. Tìm hiểu tinh thần và thái độ làm việc của các tổ trưởng tổ chuyên môn, của các giáo viên trong các tổ
- Để quản lý hoạt động tổ chuyên môn của các trường Tiểu học sao cho có hiệu quả thiết thực nhằm từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement