Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By svishop
#759105 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đổi mới dạy học Lịch Sử ở trường THPT Chuyên
§Ò tµi: §æi míi d¹y häc LÞch Sö ë tr­êng THPT Chuyªn
2
2
sinh chuẩn bị kỹ càng ở nhà để khi đến lớp thảo luận hiệu quả cao và bớt tốn thời gian.
Học sinh có ý thức học bộ môn là điều đáng mừng, do đó đòi hỏi giáo viên
phải luôn đổi mới trong phương pháp dạy và học nhằm tạo ra không khí của một tiết dạy chuyển từ trạng thái "Từ đào tạo thành tự đào tạo"
II. NỘI DUNG
1. Đổi mới trong soạn giáo án của giáo viên và chuẩn bị bài của học sinh
Một đặc điểm của dạy học là khách thể và chủ thể đều cùng phải có sự
khởi động trí tuệ, thực chất đây là sự chuẩn bị bài giảng của giáo viên (kiến thức cứng ở sách giáo khoa và kiến thức mềm gồm những tài liệu tham khảo thêm) và sự chuẩn bị của học sinh sau khi nắm kiến thức bài trước và cả kiến thức cho bài mới (phần này giáo viên đã có sự hướng dẫn chung từ tiết trước). Trong quá trình dạy học, việc chuẩn bị bài có một vị trí như một mắt xích nối liến giữa chu kỳ kết thúc bài đã học với sự mở đầu của bài tiếp theo, tạo nên giao điểm hoạt động trí tuệ. Việc chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và mang tính tích cực cho bài học, dạy sẽ tạo điều kiện tiền đề quan trọng cho hoạt động dạy, học trên lớp.
Vì vậy trong dạy
học nói chung, dạy bộ môn lịch sử nói riêng, việc đổi mới phương pháp dạy học phải được thể hiện ở khâu đầu tiên của quá trình dạy học
Với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở trường Chuyên, việc chuẩn bị
một tiết dạy lịch sử nên thực hiện các bước sau:
a­Giáo viên phải cần xác định trọng tâm, trọng điểm của bài, xác định cụ
thể những công việc chuẩn bị khi lên lớp.
­Xác định vị trí của bài với mối liên hệ bài trước với bài sau và toàn bộ
phần, lẫn chương trình. Người dạy phải xác định được mối liên hệ giữa sự kiện lịch sử có trước với sự kiện lịch sử trong bài dạy và ảnh hưởng sự kiện này với sự kiện tiếp theo. Ví dụ : Chiến thắng Điện Biên Phủ. Với tiết này giáo viên phải đặt nó trong mối quan hệ tương tác trước đó, lúc đó và sau đó. Có chiến thắng Điện Biên Phủ phải có các cuộc chiến công chiến lược Đông Xuân 1953­1954, buộc Pháp phải phân tán lực lượng đối phó với ta (4 điểm ngoài Đồng bằng Bắc Bộ). Cuối cùng Pháp xây dựng tập đoàn cứ điệm mạnh gồm 49 cứ điểm với 3 phân
1. Cơ sở lý luận chọn đề tài. Quá trình dạy học bộ môn lịch sử là quá trình nhằm tái tạo lại những sự kiện, nhân vật lịch sử một cách biện chứng có tính logic.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement