Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blogg_trang
#758898 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao chất lượng giáo dục Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Chương trong tình hình hiện nay
Trang 2
tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Vấn đề đào tạo con người là vấn đề quan trọng bậc nhất trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, là một trong những tiền đề cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nhận thức rõ vấn đề này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta
đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá là điều kiện để phát huy nguồn lực con người”
(1)
, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng
trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trên cơ sở đó Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 40/2000/NQ-QH về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ X đã khẳng định “ Đẩy mạnh
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng để đưa đất nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá vào năm 2020”
Trong hệ thống giáo dục phổ thông, cấp học Trung học cơ sở có vị trí hết
sức quan trọng, được thực hiện trong 4 năm từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh vào học Trung học cơ sở là những học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Sau khi kết thúc cấp Trung học cơ sở, các em phải đạt được trình độ học vấn phổ thông với những hiểu biết kiến thức chung nhất về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ thuật và hướng nghiệp, nắm được kỹ năng lao động để sau này các em có thể tiếp tục học lên Trung học phổ thông, học tập trong các trường dạy nghề hoặc trược tiếp đi vào lao động sản xuất. Như vậy giáo dục Trung học cơ sở đóng vai trò là cầu nối giữa giáo dục Tiểu học với giáo dục Trung học phổ thông là nơi cung cấp lực lượng lao động cho xã hội. Do đặc điểm tâm, sinh lý ở độ tuổi vị thành niên rất phức tạp cho nên việc giáo dục học sinh ở cấp học Trung học cơ sở có vai trò hết sức quan trong trong việc nâng cao nhận thức, trau dồi đạo đức làm cơ sở cho việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp cấp Trung học cơ sở.
Nhận thức được vị trí, vai trò hết sức quan trọng của bậc học, trong những
năm qua ngành giáo dục đã không ngừng đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học của cấp học Trung học cơ sở, song bên cạnh những thành tựu đã đạt

(1)

Văn kiện Đại hội VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, 1996, Tr.210

(1)

Văn kiện Đại hội IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, 2001, Tr.127
Lịch sử xã hội loài người từ khi ra đời, tồn tại và phát triển đã kết tinh trong mình toàn bộ những giá trị văn hoá cao đẹp của lịch sử, những tri thức, kinh n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement