Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bibong0205
#749681 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển kĩ năng tiếp nhận ngôn bản cho học sinh tiểu học
Chuyên đê: Phat triên ki năng tiêp nhân ngôn ban cho hoc sinh tiêu hoc
Vu Tiên Thanh – Lơp K19 – Giao duc Tiêu hoc
2
I. LI DO CHON ĐÊ TAI
Bâc tiêu hoc la bâc hoc nên tang cua hê thông giao duc quôc dân. Đây
la giai đoan tre chuyên tư hoat đông vui chơi sang hoat đông hoc tâp. Giao duc
tiêu hoc đươc vi như nên mong cua ngôi nha, mong co vưng thi nha mơi chăc
chăn. Tre đươc giao duc tôt tư nho thi lơn lên mơi co thê phat triên tôt ca vê
thê chât lân tri tuê. Vi vây bâc tiêu hoc co vai tro rât quan trong trong hê thông
giao duc quôc dân.
Chương trinh ơ tiêu hoc co rât nhiêu môn hoc, trong đo mông Tiêng
Viêt co môt vi tri va vai tro quan trong trong viêc hinh thanh va phat triên
ngôn ngư cua tre. “Ngôn ngư la phương tiên giao tiêp quan trong nhât cua loai
ngươi” (Lênin). “Ngôn ngư la hiên thưc trưc tiêp cua tư tương” (Mac). “Tre
em đi vao trong đơi sông tinh thân cua moi ngươi xung quanh no duy nhât
thông qua phương tiên tiêng me đe va ngươc lai, thê giơi bao quanh đưa tre
đươc phan anh trong no chi thông qua chinh công cu nay” (K.A. Usinxki).
Tiêng me đe đong vai tro to lơn trong viêc hinh thanh nhưng phâm chât quan
trong nhât cua con ngươi va trong viêc thưc hiên nhưng nhiêm vu cua hê
thông giao duc quôc dân. Năm ngôn ngư, lơi noi la điêu kiên thiêt yêu cua
viêc hinh thanh tinh tich cưc xa hôi cua nhân cach. Không môt pham vi hoat
đông xa hôi nao ma không đoi hoi môt sư hiêu biêt sâu săc vê tiêng me đe.
Trinh đô trau dôi ngôn ngư cua môt ngươi nao đo la tâm gương phan chiêu
trinh đô nuôi dương tâm hôn cua anh ta. Chinh vi vây, tiêng me đe la môn hoc
trung tâm cua trương tiêu hoc.
Môn Tiêng Viêt ơ trương tiêu hoc co nhiêm vu hinh thanh năng lưc hoat
đông ngôn ngư cho hoc sinh. Năng lưc ngôn ngư đươc thê hiên trong bôn
dang hoat đông, tương ưng vơi chung la bôn ki năng nghe, noi, đoc, viêt. “
Đoc la môt dang hoat đông ngôn ngư, la qua trinh chuyên dang thưc chư viêt
sang lơi noi co âm thanh va thông hiêu no (ưng vơi cac hinh thưc đoc thanh
Bậc tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là giai đoạn trẻ chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tâ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement