Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#749574 Tải miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 5
lểl Giói thiệu về trường mầm non Quốc tế Hữu Nghị 5
lệ2. Mô tả bài toán Quản lý học sinh 7
lệ3. Bảng nội dung công việc 8
lế4ắ Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 10
lẵ4.1ẵ Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Nhập học 10
1.4.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Thu học phí 11
1.4.3. Sơ đồ quản lý tiến trình: Theo dõi sức khỏe 12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP vụ 13
2ệl.lệ Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 13
2.1ẻ2. Biểu đồ ngữ cảnh 14
2.1.3. Nhóm dần các chức năng 15
2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng 16
2.1ẻ5. Danh sách các hồ sơ sử dụng 18
2.1ẻ6. Ma trận thực thể chức năng 19
2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 20
2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 20
2.2.2. Sơ đồ luồng mức 1 21
2.2.3. Sơ đồ luồng mức 2 22
2.2.4. Sơ đồ luồng mức 3 23
2.3. THIẾT KỂ Cơ SỞ DỮ LIỆU 24
2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) 24
2.2.3. Mô hình quan hệ 27
2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý 32
CHƯƠNG 3: Cơ SỞ LÝ THUYẾT 36
3.1 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC 36
3ểl.l Các khái niệm về hệ thống thông tin 36
3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc 38
3.2. THIẾT KỂ CSDL QUAN HỆ 39
3.2.1 Mô hình liên kết thực thể E-R 39
3.3. CÔNG CỤ ĐÊ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 41
3 3 1. Hệ QTCSDL SQL SERVER 2005 41 3.3.2 NGÔN NGỮ VB.NET 43 3.3.2.1. Sơ lược về VB.NET 43 3.3.2.2. Giói thiệu Visual Basic .Net 43
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 47
4.1 MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH 47
4ệ 1.1 Giao diện chính 47
4.1.2 Giao diện quản lý học sinh 48
4.1ẻ3. Giao diện thông tin lớp học 49
4.1.4. Giao diện thông tin giáo viên 50
4.1.5 Giao diện đăng ký nhập học 51
4.1ẻ6. Giao diện Phiếu phân lớp 52
4.2. MỘT SỐ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH 53
4.2.1. Danh sách học sinh trường mầm non Hữu Nghị quốc tế 53
4.2.2. Danh sách giáo viên trường mầm non Hữu Nghị quốc tế 54
4.2ẻ3. Danh sách phân lớp 55
4.2.4. Danh sách đăng ký học 56
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
DANH MỤC CÁC HỒ sơ DỮ LIỆU 59Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement