Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bear_hbu
#746342 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện nay
kiến thức được trang bị trên ghế giảng đường để bước vào đời lập nghiệp, dựng
xây đất nước ngày càng giàu đẹp.
- Mục tiêu nghiên cứu
 Mục tiêu chung: Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng cơ sở lý luận
về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo tín chỉ của trường đại học
Kinh tế Quốc dân.
 Mục tiêu cụ thể: Để thực hiện mục tiêu chung thì nghiên cứu nhằm tới
một số mục đích cụ thể sau:
Cung cấp thông tin về thực trạng đào tạo theo hệ thống tin chỉ ở trường
Kinh tế quốc dân.
Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về hiệu quả đào tạo tín chỉ ở trường
đại học Kinh tế quốc dân.
Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo ở
trường đại học Kinh tế quốc dân.
- Phạm vi nghiên cứu
Về đối tượng nghiên cứu: điều tra chọn mẫu 120 sinh viên trường Đại học
Kinh tế quốc dân thuộc các ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng-Tài
chính, Kế toán-Kiểm toán, Thương mại và Kinh tế Quốc tế . Bao gồm:
Sinh viên đang học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoá 49, 50, 51, 52
và sinh viên đã ra trường khoá 48.
Về không gian: Đề tài tiến hành điều tra chọn mẫu 120 sinh viên của trường
Đại học Kinh tế Quốc dân thuộc đối tượng nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu
 Câu hỏi nghiên cứu:
Một là, những tiêu chí nào để đánh giá hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ?
Hai là, các yếu tố tác động đến hiệu quả đào tạo theo hệ thống tín chỉ?
 Phương pháp nghiên cứu: bao gồm phương pháp định tính và định lượng
Là trường Đại học hàng đầu về Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân tiên phong áp dụng học chế tín chỉ vào đào tạo hệ chính quy. Bắt đầu từ năm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement