Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By iu_ox_nhiu_nhiu_ne
#739925 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp về việc sử dụng phương pháp giáo dục ở trường THPT
thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoà nhập với công động khu
vực Đông Nam Á và thế giới. Trước tình hình mới đó, Hội nghị Ban chấp
hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 2, khoá VIII đã chỉ rõ
mục tiêu của giáo dục trong giai đoạn mới là : “ Nhiệm vụ và mục tiêu cơ
bản của giáo dục nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó
với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo dức trong sáng, có ý
chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước ; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có năng lực tiếp
thu tinh hoa văn hoá nhân loại ; phát huy tiềm năng của dân tộc và con
người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tích cực của cá nhân, làm
chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, óc tư duy sáng tạo, có kĩ năng
thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỉ luật, có sức
khoẻ, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa
“chuyên” như lời dặn của Bác Hồ .
Lý luận giáo dục là hệ thống lí luận về tổ chức quá trình giáo dục ( theo
nghĩa hẹp ) hướng chủ yếu vào việc hình thành cho người được giáo dục
những quan điểm, niềm tin, giá trị, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen phù
hợp với những chuẩn mực của xã hội, góp phần phát triển toàn diện nhân
cách theo mục đích giáo dục. Hệ thống lí luận này bao gồm những vấn đề cơ
bản về bản chất, đặc điểm, quy luật của qua trình giáo dục ; về nguyên tắc,
phương pháp và nội dung giáo dục, sự thống nhất của các môi trường giáo
dục, đảm bảo cho quá trình giáo dục đạt hiệu quả .
Muốn đạt được những thành tựu trong kết quả giáo dục thì người giáo viên
cần phải biết đan xen lồng ghép nhiều phương pháp khác nhau. Có nhiều
phương pháp giáo dục như :
+ Nhóm phương pháp tác động ý thức cá nhân.
+ Nhóm phương pháp hình thành kinh nghiệm ứng xử xã hội.
Phương pháp giáo dục là thành tố quan trọng trong cấu trúc của quá trình giáo dục, có quan hệ mật thiết với mục đích, nội dung, nhà giáo dục, người được giáo dụ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement