Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anvit_ihmv
#739109 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: CHÍNH SÁCH PHÁT HUY NĂNG LỰC LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA TRÍ THỨC VÀ SINH VIÊN
Nhóm 3
2
- Trí thức là người phát hiện những điều thuộc bản chất sự vật mà người khác
không nhìn ra được (Jean Paul Sartre).
Có thể nói, trí thức là những người không chỉ có trình độ học vấn, chuyên
môn cao, mà còn là những người quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề
chính trị - xã hội nóng bỏng của thời cuộc. Đặc điểm cơ bản của trí thức là lao
động trí óc và có tính sáng tạo. Đó cũng chính là đặc trưng nổi bật nhất của khái
niệm trí thức. Kiểu lao động trí óc và sáng tạo ấy đặt ra đòi hỏi cao về tính độc lập
của người trí thức trong tư duy, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã được tích
lũy cũng như năng lực chuyên môn nghề nghiệp để tìm ra biện pháp tối ưu giải
quyết công việc.
2. Chức năng của trí thức:
- Tiếp thu và truyền bá tri thức;
- Sáng tạo các giá trị mới của tri thức;
- Đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương, chính sách và biện
pháp giải quyết các vấn đề của xã hội;
- Dự báo phát triển và định hướng dư luận xã hội;
- Tham gia gián tiếp và trực tiếp vào quá trình sản xuất ra của cải vật chất
cho xã hội.
Cùng với những vai trò quan trọng kể trên, tầng lớp trí thức còn là bộ phận
người rất nhạy cảm, có uy tín lớn cũng như tầm ảnh hưởng rộng trong xã hội.
3. Cơ cấu của đội ngũ trí thức:
Phân loại giới trí thức theo cơ cấu 4 tầng, được thể hiện bằng sơ đồ gồm 4
vòng tròn đồng tâm và cũng có thể trình bày theo sơ đồ hình chóp nón.
Biểu đồ: Cơ cấu đội ngũ trí thức
Cách đây hơn 5 thế kỷ, ông cha ta đã nêu ra một tư tưởng lớn về vai trò của trí thức: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement