Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranchi3007
#738997 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG QUA DẠY HỌC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Khóa luận tốt nghiệp
1
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................3
2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................5
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ...........................................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................5
5. Giả thiết khoa học ................................................................................................6
B. PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................7
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ........................7
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................................7
1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về tư duy .....................................................................7
1.1.1.1. Khái niệm .......................................................................................7
1.1.1.2. Đặc điểm cơ bản của tư duy ...........................................................7
1.1.1.3. Phân loại tư duy ..............................................................................9
1.1.2. Tư duy sáng tạo ..............................................................................................9
1.1.2.1. Tư duy sáng tạo ..............................................................................9
1.1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của tư duy sáng tạo ....................................10
1.1.2.3. Mối liên hệ giữa tư duy sáng tạo với các loại hình tư duy khác ..12
1.1.3. Năng lực tư duy sáng tạo .............................................................................13
1.1.3.1. Năng lực .......................................................................................13
1.1.3.2. Năng lực tư duy sáng tạo ..............................................................15
1.1.3.3. Một số biểu hiện năng lực tư duy sáng tạo của học sinh trung học
phổ thông trong quá trình giải bài tập Toán học .......................................15
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN .......................................................................................22
1.2.1. Mục đích dạy học bài tập hình học không gian ở phổ thông……………... 22
1.2.2. Nội dung bài tập hình học không gian ở phổ thông .....................................23
1.2.3. Đặc điểm, chức năng của bài tập hình học không gian ở phổ thông và khả
năng bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh .........................................26
1.2.3.1. Đặc điểm cơ bản của môn hình học không gian ..........................26
Công cuộc đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra cho ngành Giáo dục và Đào tạo nhiệm vụ to lớn và hết sức nặng nề đó là đào tạo nguồn nhân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By hailanpq
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#752414
hailanpq đã viết:đang cần gấp. Trong khi đợi bóng đá C1.


Bạn down tại đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem C1 hôm qua cũng như không!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement