Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By buzzguy_net
#737313 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: SKKN: Kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1
- 2 -
tham gia chơi. Nhiều em trong quá trình chơi chưa nhiệt tình, còn đứng ngoài cuộc.
Chớnh vỡ những lý do nờu trờn mà tụi đó chọn đề tài “Kinh nghiệm tổ
chức một số trũ chơi trong dạy học Toán lớp 1” nhằm gõy hứng thỳ học tập cho học sinh.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở Tiểu học, đặc biệt
là dạy học toán cho học sinh lớp 1 theo phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, tăng cường hoạt động cá thể phối hợp với học tập giao lưu. Hỡnh thành và rốn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Gúp phần gõy hứng thỳ học tập mụn Toỏn cho học sinh lớp 1, một môn
học được coi là khụ khan, húc bỳa thỡ việc đưa ra các trũ chơi Toán học nhằm mục đích để các em học mà chơi, chơi mà học. Trũ chơi toán học không những chỉ giúp các em lĩnh hội được tri thức mà cũn giỳp cỏc em củng cố và khắc sõu cỏc tri thức đó.
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiờn cứu :
3.1. Nhiệm vụ :- Nghiên cứu nội dung , cấu trúc chương trính sách giáo khao Toán 1.- Nghiên cứu phương pháp tổ chức, hướng dẫn trò chơi cho học sinh trong
giờ học toán lớp 2. áp ụng thực tiễn trò chơi theo từng bài, từng phần của nội dung chương trình SGK Toán 1.
- Soạn giáo án một bài với việc áp dụng trò chơi cho một giờ học cụ thể.- Đề xuất những ý kiến riêng về việc tổ chức trò chơi Toán học và những
biện pháp giảng dạy có hiệu quả khi sử dụng trò chơi trong dạy học Toán lớp 1.
3.2. Phạm vi nghiờn cứu :- Đối tượng : Học sinh lớp 1- Tài liệu : Sỏch giỏo khoa Toỏn 1, sỏch giỏo viờn Toán 1, sỏch Trũ chơi
toán học nói chung…
4. Phương pháp nghiên cứu :
Để thực hiện đề tài này, tôi đó sử dụng cỏc phương pháp sau :1. Nghiờn cứu tài liệu : - Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục .... có liên quan đến nội dung
đề tài.
- Đọc SGK, sách giáo viên, các loại sách tham khảo : Toán tuổi thơ, giúp
em vui học toán.
2. Nghiờn cứu thực tế :- Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung cỏc trũ chơi toán học.- Tổng kết rỳt kinh nghiệm trong quỏ trỡnh dạy học.- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đó thụng qua
cỏc tiết dạy) để kiểm tra tính khả thi của đề tài.
ở bậc Tiểu học, đặc biệt là lớp 1, khi các em vừa kết thúc lứa tuổi vui chơi của mình mà bước vào học tập, vừa học, vừa chơi. Vì thế, việc tổ chức trò chơi cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement