Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thetrung84
#737268 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
2
này được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 khoá 8 của
Đảng họp ngày 16 tháng 12 năm 1996 đã chỉ ra 6 định hướng chiến lược
phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ CNH-HĐH. Trong 6 định hướng
đó có định hướng 2 đã khẳng định rằng: “Phải thực sự coi giáo dục - đào
tạo là quốc sách hàng đầu,”. Cụ thể là: Nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo
cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và
phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển, đồng
thời có các giải pháp mạnh mẽ để phát triển giáo dục. Định hướng 5 của
nghị quyết trung ương 2 khoá 8 cũng khẳng định:
²Giáo dục - đào tạo là sự
nghiệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân.” Có thể nói trong giai
đoạn hiện nay ngành giáo dục đào tạo có vai trò hết sức quan trọng xong
nhiệm vụ cũng rất nặng nề đó là đào tạo ra những con người chủ nhân
tương lai của đất nước với những phẩm chất nhân cách và trí tuệ đáp ứng
được đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới của đất nước, của thời đại. Để đào tạo
được nguồn nhân lực đó đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có chất lượng
tốt, đây chính là lực lượng nòng cốt giữ vai trò quyết định tới chất lượng
giáo dục đào tạo.
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục tiểu học là bậc học được
coi là nền tảng, nền móng cho ngôi nhà giáo dục. Không thể xây được ngôi
nhà cao, đẹp, chắc chắn, bền vững trên một nền móng yếu ớt. Luật giáo dục
1998 nước ta đã ghi rõ:
²Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ
thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm đạo
đức, trí tuệ, thẩm mỹ và thể chất cho trẻ em nhằm hình thành cơ sở ban đầu
cho sự phát triển toàn diện nhân cách của con người Việt Nam XHCN.”
Trong mục 2 điều 27 Luật giáo dục 2005 đã ghi rõ: “Mục tiêu của giáo dục
tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát
triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ
năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.
Chất lượng đào tạo của đội ngũ giáo viên còn chưa đồng đều, nhiều giáo viên còn chưa đạt chuẩn đào tạo. Số lượng giáo viên yếu kém về chuyên môn vẫn còn có ở hầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement