Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_thanh7000
#736348 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thực trạng sử dụng phương pháp trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá môn lịch sử của học sinh khối 11 trường THPT Đông Hà - Quảng Trị
Tiểu luận Đánh giá trong giáo dục
SVTH: Nguyễn Thị Na – TLGD3
GVHD: T.s.Trần Văn Hiếu
2
đáp ứng yêu cầu của xã hội và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhất
thiết phải sử dụng nó.
Thực trạng kết quả thi tốt nghiệp và đại học quá thấp của môn Lịch
sử những năm gần đây đang gây nhiều xôn xao trong dư luận về chất lượng
dạy học môn học cực kỳ quan trọng này. Cho nên, đổi mới phương pháp
kiểm tra đánh giá môn Lịch sử trở nên vô cùng thiết yếu.
Xuất phát từ những lí do đó chúng tôi chọn vấn đề: “Thực trạng sử
dụng phương pháp trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá môn lịch sử của
học sinh khối 11 trường THPT Đông Hà - Quảng Trị” làm đề tài nghiên
cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Từ việc nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp trắc nghiệm
trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn lịch sử của học sinh khối 11
trường THPT Đông Hà - Quảng Trị để đề xuất các biện pháp nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả sử dụng phương pháp trắc nghiệm để kiểm tra,
đánh giá trong dạy học lịch sử.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Tìm hiểu cơ sở lí luận của phương pháp trắc nghiệm trong kiểm
tra, đánh giá môn lịch sử
3.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng phương pháp trắc nghiệm
trong kiểm tra, đánh giá môn lịch sử khối 11 trường THPT Đông
Hà_Quảng Trị
3.3. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử
dụng phương pháp trắc nghiệm trong kiểm tra, đánh giá môn lịch sử
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Lịch sử lớp 11
Trắc nghiệm là một phương pháp điều tra, đánh giá là kết quả học tập của học sinh có thể khắc phục được nhược điểm của phương pháp tự luận truyền thống, đảm bảo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement