Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hienhuyndai1368
#736343 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tìm hiểu thái độ học tập môn giáo dục học của sinh viên năm thứ hai khoa Hoá Trường ĐHSP Huế
Tiểu luận Lý luận dạy học Giáo dục học
Nguyễn Thị Na – TLGD 3
2
có thái độ học tập môn giáo dục học đúng đắn nhằm chuẩn bị bước vào
nghề nghiệp của mình.
Thực tế hiện nay cho thấy có một bộ phận sinh viên vẫn còn đang
xem nhẹ việc học môn giáo dục học. Họ chưa thấy được lợi ích của môn
học này nên vẫn đang còn chưa có thái độ học tập môn giáo dục học tích
cực. Thực trạng này còn đáng lo ngại hơn ở khoa tự nhiên. Nếu nắm được
thực trạng này tìm được nguyên nhân thì sẽ đề xuất một số biện pháp góp
phần giáo dục thái độ học tập đúng đắn tích cực nhằm nâng cao hiệu quả
học tập cho sinh viên, góp phần chuẩn bị hành trang vững chắc trong
tương lai không xa.
Từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài: “Tìm hiểu thái độ học tập
môn giáo dục học của sinh viên năm thứ hai khoa Hoá Trường ĐHSP
Huế” để nghiên cứu .
2. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu thực trạng thái độ học tập môn GDH của SV năm hai
Khoa Hoá - Trường ĐHSP- ĐH Huế.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động học tập môn Giáo dục học của sinh viên năm hai khoa
hoá trường ĐHSP Huế.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Thái độ học tập môn Giáo dục học của sinh viên năm hai khoa Hoá
trường ĐHSP Huế.
4. Giả thuyết khoa học.
Trong quá trình học tập, nhìn chung sinh viên có thái độ tương
đối đúng đắn về môn GDH. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của yếu tố khách
Thực tế hiện nay cho thấy có một bộ phận sinh viên vẫn còn đang xem nhẹ việc học môn giáo dục học. Họ chưa thấy được lợi ích của môn học này nên vẫn đang còn ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement