Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thu_antina
#736341 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm tẩy rửa của sinh viên khu nội trú Đội Cung - ĐH Huế
Tiểu luận Tâm lý học kinh doanh
Nguyễn Thị Na – TLGD3
- 2 -
thích nhu cầu tiêu dùng của sinh viên, giúp các doanh nghiệp có được chiến lược phát triển phù hợp hơn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu Khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm tẩy rửa của sinh viên nội trú Đội Cung Đề xuất các biện pháp nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng của sinh viên, giúp các doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu
Sinh viên nội trú Đội Cung
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Biểu hiện nhu cầu sử dụng các loại sản phẩm tẩy rửa của sinh viên khu nội
trú Đội Cung ĐH Huế
5. Giả thuyết khoa học
Nhu câu sư dung cac chât tây rưa cua sinh viên trong khu nôi tru Đông Đa
hiên nay rât phong phu va đa dang, co kha năng phat triên theo nhiêu chiêu hương khac nhau. Vi vậy, nêu đê tai “thực trạng nhu cầu sử dụng các sản phẩm tẩy rửa của sinh viên nội trú Đội Cung ĐH Huế” nghiên cưu thanh công se giup sinh viên nâng cao hiêu qua sử dụng cac san phâm tây rưa. Đông thơi, giup cac nha san xuât, kinh doanh co chiên lươc phát triên phu hơp, đap ưng nhu câu cua khach hang.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luậnChọn lọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá tài liệu…6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp điều tra bằng anket.

Phương pháp phỏng vấn.
 Phương pháp thống kê toán học
 Phương pháp quan sát
7. Phạm vi và thời gian nghiên cứu 7.1. Phạm vi nghiên cứu
Điều tra 100 sinh viên ở nội trú Đội Cung ĐH Huế
7.2. Thời gian nghiên cứu
Học kì I, năm học 2009 - 2010.
Sinh viên trong khu nội trú Đội Cung Đại học Huế hầu hết là con em từ các tỉnh, thành phố xa vào Huế trọ học cho nên họ phải tự tay sắm sửa những sản phẩm cần
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement