Chia sẻ đồ án, luận văn ngành kiến trúc miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#1037531

Download miễn phí Phân tích văn hoá doanh nghiệp của công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô tác động của văn hoá doanh nghiệp tới sự phát triển của công ty

MỤC LỤC

 

A - LỜI MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

B - NỘI DUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I. Khỏi niệm Văn hoỏ doanh nghiệp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

II. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

 2.1. Văn hoá doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp, là nguồn lực để

 doanh nghiệp phát triển bền vững. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

 2.2. Văn hoá doanh nghiệp định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp. .3

 2.3. Văn hoá doanh nghiệp điều chỉnh hành vi của nhân viên trong doanh

 nghiệp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 2.4. Văn hoá doanh nghiệp là một bộ phận của văn hoá dân tộc . . . . . . . . . 4

III. Lịch sử quỏ trỡnh hỡnh thành của Kinh đô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

IV. các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp của Kinh đô . . . . . . . . . . . . 6

4.1. Cấp độ thứ nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

4.2. Cấp độ hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.3. Cấp độ thứ ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

C. – KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Phân tích văn hoá doanh nghiệp Của công ty cổ phần bánh kẹo kinh đô tác động của văn hoá doanh nghiệp tới sự phát triển của công ty
A - LỜI MỞ ĐẦU
Khi nhớ đến một đất nước, điểu đầu tiờn ta nhớ đến đú là nền văn hoỏ của đất nước đú. Đối với doanh nghiệp cũng vậy, văn hoỏ doanh nghiệp tạo nờn bản sắc riờng biệt của doanh nghiệp đú. Giỳp phõn biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khỏc. Càng ngày, văn hoỏ doanh nghiệp càng trở nờn quan trọng và càng được cỏc doanh nghiờp chỳ ý xõy dựng. Trong nền kinh tế thị trường, muốn thành cụng, doanh nghiệp phải xõy dựng cho mỡnh một nền văn hoỏ riờng. “ văn hoỏ, doanh nghiệp là toàn bộ những nhõn tố văn hoỏ được doanh nghiệp chọn lọc. tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh, tạo nờn bản sắc kinh doanh của doanh nghiệp đú”.
Trờn thực tế cũng cho thấy, cỏc thương hiệu thành cụng trờn thế giới đều là những doanh nghiệp cú nền văn hoỏ mạnh như: Nokia. Xerox, sony, Trung nguyờn
Núi đến những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam là khụng thể khụng núi đến kinh đụ.
Là một cụng ty sản xuất bỏnh kẹo , kinh đụ đó trở nờn quỏ quen thuộc với người tiờu dựng, kể từ khi thành lập cụng ty đến nay, kinh đụ đó gặt hỏi được rất nhiều thành cụng và ngày càng vững mạnh, khẳng định thương hiệu của mỡnh trờn thị trường Việt Nam. Để cú được sự thành cụng như vậy, chắc chắn Kinh đụ phải cú một nền văn hoỏ doanh nghiệp mạnh.
Sau đõy là một số phõn tớch nền văn hoỏ doanh nghiệp của cụng ty cổ phần Kinh đụ.
B - NỘI DUNG
I. Khỏi niệm Văn hoỏ doanh nghiệp
- Văn hoỏ là những giỏ trị, thỏi độ, và hành vi giao tiếp được đa số thành viờn của một nhúm người cựng chia sẻ và phõn định nhúm này với nhúm khỏc ( của Hotstede).
- Văn hoỏ doanh nghiệp phải thể hiện được hai nội dung lớn của Văn hoỏ:
+ Văn hoỏ là mục tiờu, động lực phỏt triển của nền kinh tế
+ Văn hoỏ là những giỏ trị tinh thần kết tinh trong những thành viờn doanh nghiệp thể hiện qua hoạt động sản xuất kinh doanh qua quan hệ ứng xử.
- Văn hoỏ DN là hệ thống những giỏ trị, những niềm tin, những quy phạm được chia sẻ bởi cỏc thành viờn trong tổ chức và hướng dẫn hành vi của những người lao động trong tổ chức.
Hệ thống thiết bị VHDN bao gồm:
Cỏc thực thể hữu hỡnh như: kiến trỳc đặc trưng, diện mạo của doanh nghiệp, ngụn ngữ khẩu hiệu, lễ kỷ niệm, nghi thức, sinh hoạt văn hoỏ, chuẩn mực hành vi, biểu tượng.
Những giỏ trị được tuyờn bố: tầm nhỡn, xứ mệnh, triết lớ hoạt động. Cỏc ngầm định nền tảng: quan hệ giữa con người, bản chất con người và bản chất hành vi con người.
Văn hoá doanh nghiệp = môi trường văn hoá của doanh nghiệp + hệ thống các giá trị của doanh nghiệp + các nhân tố văn hoá trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
II. Vai trò của văn hoá doanh nghiệp
2.1. Văn hoá doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp, là nguồn lực để doanh nghiệp phát triển bền vững
Văn hoá doanh nghiệp tạo ra sự thống nhất, đồng tâm của mọi thành viên trong doanh nghiệp bằng một hệ thống các giá trị - chuẩn mực chung, từ đó tạo nên một nguồn lực nội sinh chung của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là sự tập hợp của nhiều cá nhân với những nhân cách khác nhau. Tính đồng nhất, thống nhất của doanh nghiệp chỉ có được khi mọi thành viên của nó đều tự giác chấp nhận một bảng thang bậc của giá trị chung. Nhờ vậy lãnh đạo doanh nghiệp có thể tạo ra một nội lực cộng hưởng và động lực chung bằng cách hợp lực từ các cá nhân, bộ phận, đơn vị khác nhau. Đồng thời, với chức vụ định hướng hoạt động một cách tự giác và rộng khắp, văn hoá doanh nghiệp có thể khiến các thành viên đi chung hướng, hoạt động có hiệu quả mà không cần có quá nhiều quy chế và mệnh lệnh chi tiết, thường nhật từ cấp trên ban xuống. Văn hoá doanh nghiệp mạnh tương hợp với lối quản trị doanh nghiệp coi trọng khả năng của nhân viên ( thuyết Y, J, Z ).Trái lại, những doanh nghiệp có một nền văn hoá cùng kiệt nàn, dung túng cho những phản giá trị tồn tại, sẽ tạo ra một môi trường phi văn hoá không khuyến khích được tinh thần tự giác của nhân viên không tạo ra tính thống nhất trong hành động của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là bản sắc của doanh nghiệp là đặc tính để phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Bản sắc văn hoá không chỉ là tấm căn cước để nhận diện doanh nghiệp mà còn là cách sinh hoạt và hoạt động chung của một cộng đồng.
2.2. Văn hoá doanh nghiệp định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp
Văn hoá doanh nghiệp có tính ổn định và bền vững, bất chấp sự thay đổi thường xuyên của cá nhân kể cả những người sáng lập và lãnh đạo của doanh nghiệp. Nó quan hệ sâu sắc với động cơ hành động của doanh nghiệp, tạo thành định hướng có tính chất chiến lược cho bản thân doanh nghiệp, nó luôn đóng vai trò như một lực lượng chung cần, một lực lượng hướng tân chung là ý thức thống nhất của toàn thể nhân viên của doanh nghiệp.
Hãng sony khi chế tạo thành công chiến Radio thu sóng ngắn tuy bán rất chạy, nhưng đã không rở rộng sản xuất mặt hàng này vì hàng tuân thủ triết lý của công ty là " người tìm kiếm những điều mới lạ chưa từng thấy để phục vụ toàn thế giới " Việc sáng chế thành công những sản phẩm mới sua đố như máy thu thanh bỏ túi, tivi bán dẫn, đèn hình màu trinitron, máy Walkman đã chứng tỏ vai trò định hướng của văn hoá công ty.
2.3. Văn hoá doanh nghiệp điều chỉnh hành vi của nhân viên trong doanh nghiệp
Các chuẩn mực, giá trị được phản ánh trong văn hoá doanh nghiệp bao hành cả những nguyên tắc đạo đức chung, xác định rõ đâu là hành vi đạo đức đâu là hành vi phản ánh đạo đức của thành viên doanh nghiệp; biểu dương những hành vi tốt, lên án hành vi xấu. Những nguyên tắc ấy hướng dẫn cách cư xử của các thành viên, nêu ra hệ gía trị chuẩn để mọi người có thể xét đoán hành vi của mình, mặt khác chúng còn bao hàm cả nghĩa vụ và bổn phận của mỗi thành viên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nói riêng và đối với xã hội nói chung. Trong hệ thống giá trị của công ty mẫu mực bao giờ cũng nêu ra những đức tính như trung thực, khoan dung, tôn trọng cá nhân, tôn trọng kỷ luật, tính đồng đội và sẵn sàng hợp tác.
2.4. Văn hoá doanh nghiệp là một bộ phận của văn hoá dân tộc
Các giá trị của văn hoá doanh nghiệp phải phù hợp, tương hợp văn hoá dân tộc. Nói như vậy không có nghĩa là các doanh nghiệp kinh doanh trên một thị trường, ngành hàng , thuộc một khu vực địa lý và cùng một dân tộc đều có văn hóa doanh nghiệp giống nhau. Văn hóa doanh nghiệp bao giờ cũng in đậm dấu ấn cá nhân từ nhân cách của người lãnh đạo.
Văn hoá có tính " di truyền " bảo tồn được cái bản sắc của doanh nghiệp qua nhiều thế hệ thành viên, tạo ra khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Tuy nhiên: Văn hoá doanh nghiệp không phải là thứ ma thuật quản lý để có thể giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp, mà nó chỉ có thể phát huy vai trò trong quan hệ tương tác với các phương tiện và nguồn lực khác của doanh nghiệp như các chiến lược và kế hoạch kinh doanh, năng lực công nghệ, sự nghiệp đào tạo tay nghề và nâng cao nghiệp vụ.
III. Lịch sử quỏ trỡnh hỡnh thành của Kinh đụ
Cụng ty Cổ phần Kinh đụ được thành lập từ năm 1993 khởi đầu là phõn xưởng sản xuất nhỏ tại Phỳ Lõm, quận 6 với tổng số vốn đầu tư là 1,4 tỉ VNĐ, và lượng cụng nhõn viờn khoảng 70 người. Lỳc bấy giờ, cụng ty cú chức năng sản xuỏt và kinh doanh cỏc mặt hàng bỏnh Smach, một sản phẩm mới đối với người tiờu dựng.
Năm 1993 và 1994 là cột mốc cho sự trưởng thành của cụng ty, qua việc thành cụng trong sản xuất bỏnh Smach. Ban giỏm đốc cụng ty đó quyết định tăng vốn phỏp định lờn 14 tỷ VNĐ, nhập dõy chuyền sản xuất bỏnh Smach với cụng nghệ của Nhật trị giỏ lờn 750.000 USD.
Năm 1996, cụng ty tiến hành đầu tư xõy dựng nhà xưởng mới tại số 6 – 134 quốc lộ 13, phường Hiệp Bỡnh Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chớ Minh, trong suốt những năm 1997 và 1998, Kinh đụ liờn tục phỏt triển nõng cao thiết bị sản xuất cỏc sản phẩm của Kinh đụ mang tớnh dinh dưỡng cao, vệ sinh và giỏ cả thớch hợp cho nhiều tầng lớp người tiờu dựng.
Năm 1999, Ban Giỏm đốc Cụng ty mạnh dạn đầu tư xõy dựng thành trung tõm thương mại Savicio – Kinh đụ với những cửa hàng sang trọng, phục vụ du khỏch tham quan mua sắm.
Bắt đầu từ ngày 1/10/2002, Cụng ty Kinh đụ chớnh thức chuyển từ Cụng ty TNHH xõy dựng và chế biến thực phẩm Kinh đụ sang hỡnh thức Cụng ty cổ phần Kinh đụ, cỏc hệ thống quản lý chất lượng theo tiờu chuẩn ISO 9002.
IV. cỏc yếu tố cấu thành văn hoỏ doanh nghiệp của Kinh đụ
Cấp độ thứ nhất
Những quỏ trỡnh và cấu trỳc hữu hỡnh:
Đú là những cỏi dễ nhỡn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, khi ta tiếp xỳc với Kinh đụ là những hư hiện bờn ngoài của hệ thống văn hoỏ doanh nhõn.
Đến với cỏc Cụng ty con và chi nhỏnh của Kinh đụ. Chỳng ta đều bị ấn tượng bởi cỏch trang trớ logo của Kinh đụ
Kinh đụ hiện lờn trước hết là logo:
Tờn Kinh đụ là mong muốn của doanh nghiệp cú sự lớn mạnh vững vàng cao tầm vúc và uy tớn của mỡnh trờn thị trường.
Màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh nội địa với đầy đủ tõm huyết và lũng trung thành, tất cả vỡ sự nghiệp xõy dựng và phỏt triển của Cụng ty .
Hỡnh Ellipse thay mặt cho thị trường nội địa luụn tăng trưởng, sản phẩm Kinh đụ luụn ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement