Chia sẻ đồ án, luận văn ngành kiến trúc miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobelolem_nnt
#1037086

Download miễn phí Đề tài Thiết kế nhà làm việc liên cơ - TP Bắc Ninh

LỜI NÓI ĐẦU 1

Giới thiệu cụng trỡnh 2

2. sự cần thiết phải đầu tư xây dung .2

3. Giới hạn của đồ án tốt nghiệp: .4

4. cấu trúc của đồ án tốt nghiệp .4

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ THIẾT KẾ .4

1.1. Điều kiện tự nhiên 4

1.2. Điều kiện xã hội, kỹ thuật 4

CHƯƠNG 2 :THIẾT KẾ KIẾN TRÚC .6

2.1. Quy hoạch tổng mặt bằng 6

2.2. Thiết kế kiến trúc công trình .7

.CHƯƠNG 3 :THIẾT KẾ KẾT CẤU .10

3.1. Cơ sở lựa chọn sơ đồ kết cấu . 10

3.2. tính toán khung 12

3.3.thiết kế các cấu kiện 27

3.6Tính thép sàn tầng điển hình 33

3.7. Tính toán cầu thang bộ 42

3.8 Thiết kế Nền và móng 53

CHƯƠNG 4 : THI CÔNG 72

Phần A .73

I.Giới thiệu công trình .73

II. Những điều kiện liên quan đến thi công .74

2. Đặc điểm kết cấu công trình .74

3 Điều kiện điện nước. .74

III. Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình. 74

PHẦN B :KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM

PHẦN C : LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN TẦNG ĐIỂN HÌNH .111

PHẦN D:LẬP TIÊN ĐỘ .152

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


134+2.0,3+2.0,4=135,4m.
Vđđ bt c=[(1,6.134,6)+(1,6+2,4).(134,6+135,4)+(2,4.135,4)]= 131,4m3
*Hố móng M3
a=4,3+2.0,3=4,9m.
b=7,9+2.0,3=8,5 m.
c=4,3+2.0,3+2.0,4=5,7 m.
d=7,9+2.0,3+2.0,4=9,3m.
Vđào đất bằng thủ công=Vđất-Vcọc choán chỗ đất
Vđất= [(4,9.8,5) + (4,9 + 5,7) . (8,5 + 9,3) + (5,7 . 9,3)]=26m3
Vcọc=45.0,3.0,3.0,5=2,0m3
Vđào đất bằng thủ công=26- 2,0=24m3
Vậy tổng thể tích đất đào thủ công=7,96.22+13,62.10+131,4+24=466,72 m3
- Thể tích đào đất 1 hố móng M2 trục B :
+ Chiều rộng đáy hố a = 2,7 (m)
+ Chiều dài đáy hố b = 3 (m)
=> c = 2,7 + 2x0,5x0,7 = 3,4 (m)
d = 3 + 2x0,5x0,7 = 3,7 (m)
VM2 =
= (2,7x 3+(2,7+3,4)x(3+3,7)+3,4x3,7) = 7,18 (m3)
=> V2 = 12xVM2 = 86,17 (m3)
- Thể tích đào đất hố móng M3 truc C và D :
+ Chiều rộng đáy hố a = 1,5 (m)
+ Chiều dài đáy hố b = 2,4 (m)
=> c = 1,5 + 2x0,5x0,7 = 2,2 (m)
d = 2,4 + 2x0,5x0,7 = 3,1 (m)
= (1,5x 3,4+(1,5+2,2)x(2,4+3,1)+2,2x3,1) = 3,58 (m3)
=> V3 = 21xVM3 = 2x3,58 = 75,38 (m3)
Tính Vcọc:
Vc = 260x0,6x0,3x0,3 = 14,04 (m3)
- Thể tích đào đất giằng móng :
Kích thước giằng móng:300x600 => Hđ = 0,6+0,1=0,7 (m).
Các giằng móng được mở rộng ra hai bên mỗi bên 200 (mm)
a = 0,3+0,2x2 = 0,7 (m) => c = 0,75 (m)
tổng chiều dài L = 170 (m)
Vg = (a + c)xL=(0,7+0,75)x170 =28,75 (m3)
Tổng khối lượng đất đào bằng thủ công chưa tính đến khối lượng cọc
VTC = V1 + V2 + V3 + Vg
=39,6 + 86,17 + 75,38 + 28,75 = 229,9 (m3)
Tổng khối lượng đất đào bằng thủ công tính đến khối lượng cọc
Vđào đất = VTC –Vc = 229,9 - 23,4 = 206,5 (m3)
=> Vậy tổng khối lượng đất phải đào là :
VĐào = VMáy + Vt công = 977,7 + 206,5 = 1184,2 (m3) .
3. Chọn máy đào và vận chuyển đất.
a. Chọn máy đào đất:
- Chọn máy đào gầu nghịch vì máy đào gầu nghịch có ưu điểm là đứng trên cao đào xuống thấp cho dù gặp nước vẫn đào được thích hợp với phương án đào hào và do cùng cao độ với ôtô vận chuyển nên thi công rất thuận tiện.
- Chọn máy đào có số hiệu là E0-4321(máy gầu nghịch) sản xuất tại Liên Xô (cũ) thuộc loại dẫn động thuỷ lực.
- Các thông số kĩ thuật của máy đào:
+ Dung tích gầu : q = 0,25 (m3) .
+ Bán kính đào : R = 8,95 (m) .
+ Chiều cao nâng lớn nhất : H = 5,5 (m) .
+ Chiều sâu đào lớn nhất : h = 5,5 (m) .
+ Chiều cao máy: c = 4,2 (m)
+ Trọng lượng máy 19,2 (T)
+ Kích thước máy : dài a= 2,6 m ; rộng b=3,0 m .
+ Thời gian chu kì : tck = 16 s .
- chức năng suất thực tế máy đào : N = q x x Nck x ktg (m3/h)
q : Dung tích gầu: q = 0,25 (m3) ;
kđ : Hệ số đầy gầu: kđ = 0,9 ;
kt : Hệ số tơi của đất: kt = 1,2 ;
Nck: Số chu kì làm việc trong 1 giờ: = =192,5.
Tck = tck x kvt x kquay = 17 x 1,1 x 1 = 18,7 (s)
tck : Thời gian 1 chu kì khi góc quay q = 90o, đổ đất tại bãi tck = 17 s
kvt : hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy xúc kvt = 1,1
kquay = 1 khi q < 90o
ktg: Hệ số sử dụng thời gian ktg = 0,8
N = 0,25 x x 192,5 x 0,8 = 28,87 m3/h .
- Số giờ máy phải sử dụng để thi công hết phần đất của công trình là:
T = 1184,2/28,87 = 41 giờ
- Số ca máy cần thiết (8h/ca)=> số ca = 41/8=5 ca
b. Chọn ô tô vận chuyển đất:
- Hiệu quả máy đào phụ thuộc vào việc tổ chức điều hành thi công đồng bộ với phương tiện vận chuyển, xe vận chuyển phải làm việc cho máy làm việc liên tục số lần đổ của máy đào lên xe tải
N=
Trong đó :
Q tải trọng xe(T) chọn xe MAZ-503 có Q=4,5T
Kt : hệ số tơi kt=1,2
γ=1,6T/m3
Kđ=0,9
q=0,65 m3
N == 15 lần
Số lượng xe ô tô được tính: n =
Trong đó :
N là năng xuất máy đào 28,87 m3/h
: hệ số sử dụng thời gian =0,850,9 lấy =0,9
: thời gian 1 chu kỳ làm việc của xe tải
+ l2 = l3 = 3000m = 3 km
+ v1,v0 tốc độ xe chạy có tải và không có tải v1=15km/h,v0=20km/h
+ tq=0,13h : thời gian quay đầu xe
+ tđ=0,01h : thời gian đổ đất
n = Chọn 4 xe
c.Đào đất bằng thủ công.
- công cụ : xẻng cuốc, kéo cắt đất . . .
- Phương tiện vận chuyển dùng xe cải tiến xe cút kít , xe cải tiến.
- Khi thi công phải tổ chức tổ đội hợp lý có thể làm theo ca theo kíp, phân rõ ràng các tuyến làm việc hợp lý.
4. Các sự cố thường gặp trong thi công đất.
- Đang đào đất, gặp trời mưa làm cho đất bị sụt lở xuống đáy móng. Khi tạnh mưa nhanh chóng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 15 cm đáy hố đào so với cốt thiết kế. Khi bóc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ công) đến đâu phải tiến hành làm lớp lót móng bằng bê tông gạch vỡ ngay đến đó.
- Cần tiêu nước bề mặt để khi gặp mưa nước không chảy từ mặt xuống hố đào. Làm rãnh ở mép hố đào để thu nước, phải có rãnh quanh hố móng để tránh nước trên bề mặt chảy xuống hố đào.
- Khi đào gặp đá "mồ côi nằm chìm" hay khối rắn nằm không hết đáy móng thì phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều.
III. Biện pháp thi công bê tông Đài cọc.
1. Phá đầu cọc.
- Sau khi công nhân xong phần công việc đào đất thì tiếp đến là công đoạn xử lý đầu cọc. Đầu cọc phần nhô lên 0,45 m được đập bỏ 0,15 m và được hàn vào các đoạn thép để đảm bảo chiều dài neo của cốt thép cọc vào trong đài.
- Sau khi thi công đào đất xong các mốc đánh dấu vị trí tim trục cọc, đài cọc thường bị xê dịch. Do vậy ta phải tiến hành kiểm tra lại, điều chỉnh lại cho chính xác, đánh dấu trực tiếp trên bê tông lót. Đây là khâu mấu chốt để xác định tim trục công trình sau này cho nên ta phải tiến hành làm và kiểm tra hết sức cẩn thận mới được. (Xác định bằng máy kinh vĩ).
2. Tính khối lượng bê tông.
a. Bê tông lót móng:
- Để tạo lên lớp bê tông tránh nước bẩn, đồng thời tạo thành bề mặt bằng phẳng cho công tác cốt thép và công tác ván khuôn được nhanh chóng, ta tiến hành đổ bê tông lót sau khi đã hoàn thành công tác sửa hố móng.
- Bê tông lót móng là bê tông gạch vỡ mác thấp (Mác 100), được đổ dưới đáy đài và đáy giằng, chiều dày lớp lót 10 cm và đổ rộng hơn so với đài, giằng 10 cm về mỗi bên.
- Bê tông được đổ bằng thủ công và được đầm chặt làm phẳng. Bê tông lót có tác dụng dàn đều tải trọng từ móng xuống nền đất, dùng đầm bàn để đầm bê tông lót.
b. tính toán khối lượng bê tông lót móng :
Ta tính toán khối lượng các công tác chính gồm: khối lượng bê tông lót, khối lượng ván khuôn, khối lượng cốt thép, khối lượng bê tông.
Bảng 4.1: Tổng hợp khối lượng một số công tác chính
STT
Tên công việc
Đơn vị
Khối lượng
1
Đổ bê tông lót móng
m3
37,54
2
Cốt thép đài giằng
T
28,339
3
Ván khuôn đài giằng
m2
1152
4
Đổ Bê tông đài giằng
m3
599,35
5
Tháo ván khuôn
m2
1152
Bảng 4.2: Khối lượng công tác đài móng
STT
Đài cọc
Số
lượng
Kích thước đài
Thể tích
m3
Thể tích
BT lót đài
Khối
lượng thép(KG)
dài(m)
Rộng
(m)
Cao
(m)
1
M1
12
3,4
2,5
1,2
122,4
11,664
4804
2
M2
10
5,2
3,4
1,2
212,16
19,44
8327
3
M3
10
3,4
2,5
1,2
102,0
9,720
4003
4
M4
2
24
1
0,4
19,2
5,808
754
5
M5
14
2,8
1
0,4
15,68
5,040
615
6
M6
1
58
1
0,4
23,2
6,984
910
7
M7
8
1,34
1
0,4
4,29
1,478
168
8
M8
1
7,9
3,4
1,2
32,23
2,916
1265
Tổng
531,16
63,05
20848
3. Lựa chọn phương pháp thi công bê tông.
Hiện nay đang tồn tại ba dạng chính về thi công bê tông:
+ Thủ công hoàn toàn.
+ Chế trộn tại chỗ.
+ Bê tông thương phẩm.
+ Thi công bê tông thủ công hoàn toàn chỉ dùng khi khối lượng bê tông nhỏ và phổ biến trong khu vực nhà dân. Nhưng đứng về mặt khối lượng thì dạng này lại là quan trọng vì có đến 50% bê tông được dùng là thi công theo phương pháp này. Tình trạng chất lượng của loại bê tông này rất thất thường và không được theo dõi, xét về khía cạnh quản lý.
+ Việc chế trộn tại chỗ cho những công ty có đủ phương tiện tự thành lập nơi chứa trộn bê tông. Loại dạng này chủ yếu nhằm vào các công ty Xây dựng quốc doanh đã có tên tuổi. Một trong những lý do phải tổ chức theo phương pháp này là tiếc rẻ máy móc sẵn có. Việc tổ chức tự sản suất bê tông có nhiều nhược điểm trong khâu quản lý chất lượng. Nếu muốn quản lý tốt chất lượng, đơn vị sử dụng bê tông phải đầu tư hệ thống bảo đẩm chất lượng tốt, đầu tư khá cho khâu thí nghiệm và có đội ngũ thí nghiệm xứng đáng.
+ Bê tông thương phẩm đang được nhiều đơn vị sử dụng tốt, nó có nhiều ưu điểm trong khâu
bảo đảm chất lượng và thi công thuận lợi, bê tông thương phẩm kết hợp với máy bơm bê tông là
một tổ hợp rất hiệu quả.
Xét riêng giá theo m3 bê tông thì giá bê tông thương phẩm so với bê tông tự chế tạo cao hơn 50%. Nếu xét theo tổng thể thì giá bê tông thương phẩm chỉ còn cao hơn bê tông tự trộn
1520%. Nhưng về mặt chất lượng thì việc sử dụng bê tông thương phẩm hoàn toàn yên tâm.
Từ nhận xét trên ta chọn phương pháp thi công như sau:
- Bê tông lót có khối lượng không lớn (31,824 m3) và không đòi hỏi chất lượng cao nên ta có thể sử dụng máy trộn tại công trường để thi công thủ công.
- Bê tông đài và giằng móng đòi hỏi chất lượng cao, khối lượng bê tông cần thi công lớn: V=298,48 m3 nên ta chọn bê tông thương phẩm là hợp lý hơn cả.
4. Chọn máy thi công bê tông đài, giằng móng.
a. Máy trộn bê tông lót móng.
Chọn máy trộn tự do (loại hình nón cụt) có mã hiệu...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement