Chia sẻ đồ án, luận văn ngành kiến trúc miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gau_bong_de_thuong_42
#1035558

Download miễn phí Đề tài Thiết kế cầu A qua sông B nằm trên tuyến X đi qua hai huyện C và D thuộc tỉnh Ninh Bình

Được sử dụng trong mọi loại địa tầng khác nhau, dễ dàng v-ợt qua các ch-ớng ngại

vật

- Tính toàn khối cao, khả năng chịu lực lớn với các sơ đồ khác nhau: cọc ma sát, cọc

chống, hay hỗn hợp

- Tận dụng hết khả năng chịu lực theo vật liệu, do đó giảm đ-ợc số l-ợng cọc. Cốt

thép chỉ bố trí theo yêu cầu chịu lực khi khai thác nên khong cần bố trí nhiều để

phục vụ quá trình thi công

- Không gây tiếng ồn và chấn động mạnh làm ảnh h-ởng môi tr-ờng sinh hoạt chung quanh

- Cho phép có thể trực tiếp kiểm tra các lớp địa tầng bằng mẫu đất lấy lên từ hố đào

? Nh-ợc điểm:

- Sản phẩm trong suốt quá trình thi công đều nằm sâu d-ới lòng đất, các khuyết tật dễ

xảy ra không thể kiểm tra trực tiếp bằng mắt th-ờng, do vậy khó kiểm tra chất

l-ợng sản phẩm

- Th-ờng đỉnh cọc phải kết thúc trên mặt đất, khó kéo dài thân cọc lên phía trên, do

đó buộc phải làm bệ móng ngập sâu d-ới mặt đất hay đáy sông, phải làm vòng vây

cọc ván tốn kém

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


-
65
1.
1
-
30
1.
1
2
98
.9
5
98
.9
1
19
8.
9
-
22
01
.1
Biểu đồ Momen My
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
-
25
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
1
00
.0
-
0.
0
Biểu đồ lực cắt Fz
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 177 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
Tiết
diện
Khoảng
cách
Lực
cắt
Mômen V(x0.9) M(x0.9) V(x1.25) M(x1.25)
m KN KNm KN KNm KN KNm
1 0 -25 0 -22.5 0 -31.25 0
2 12 -25 0 -22.5 0 -31.25 0
3 14 -25 0 -22.5 0 -31.25 0
4 18 -25 -2201 -22.5 -1981 -31.25 -2751
5 22 -25 -2201 -22.5 -1981 -31.25 -2751
6 26 -25 -1801 -22.5 -1621 -31.25 -2251
7 30 -25 -1401 -22.5 -1261 -31.25 -1751
8 33 -25 -1001 -22.5 -901 -31.25 -1251
9 36 -25 -651.1 -22.5 -586 -31.25 -813.9
10 39 -25 -301.1 -22.5 -271 -31.25 -376.4
11 42 -25 298.9 -22.5 269.01 -31.25 373.63
12 46.75 -25 598.9 -22.5 539.01 -31.25 748.63
13T 48 -25 1198.9 -22.5 1079 -31.25 1498.6
13P 48 100 1198.9 90 1079 125 1498.6
14 49.25 100 1049.1 90 944.19 125 1311.4
15 54 100 974.1 90 876.69 125 1217.6
16 57 100 899.2 90 809.28 125 1124
17 60 100 824.3 90 741.87 125 1030.4
18 63 100 736.8 90 663.12 125 921
19 66 100 649.4 90 584.46 125 811.75
20 70 100 549.5 90 494.55 125 686.88
21 74 100 449.6 90 404.64 125 562
22 78 100 349.7 90 314.73 125 437.13
23 82 100 299.7 90 269.73 125 374.63
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 178 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 179 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
 Bảng tổng hợp nội lực của các giai đoạn thi công
Tiết
diệ
n
Khoản
g cách
Lực cắt Mômen V(x0.9) M(x0.9) V(x1.25) M(x1.25)
KN KNm KN KNm KN KNm
1 0 -1980.50 0.00 -1782.45 0.00 -2475.63 0.00
2 12 168.70 11162.09 151.83 10045.88 210.88 13952.62
3 14 601.90 11190.44 541.71 10071.39 752.38 13988.05
4 18 1238.89 6602.32 1115.00 5942.08 1548.61 8252.89
5 22 1970.84 76.97 1773.76 69.28 2463.56 96.22
6 26 2725.39 -9467.95 2452.85 -8521.16 3406.73 -11834.94
7 30 3513.75 -22145.28 3162.38 -19930.75 4392.19 -27681.60
8 33 4133.49 -33796.00 3720.14 -30416.40 5166.86 -42245.00
9 36 4782.83 -47376.54 4304.55 -42638.89 5978.54 -59220.68
10 39 5466.12 -62982.24 4919.51 -56684.01 6832.65 -78727.80
11 42 6187.57 -80721.24 5568.81 -72649.12 7734.46
-
100901.55
12 46.75 7569.25
-
113856.53
6812.33
-
102470.88
9461.57
-
142320.66
13T 48 7932.854
-
123678.06
7139.5686
-
111310.26
9916.0675
-
154597.58
13P 48
-
7594.054
-
123678.06
-
6834.6486
-
111310.25
-
9492.5675
-
154597.58
14 49.25 -7230.45
-
114291.28
-6507.41
-
102862.15
-9038.07
-
142864.10
15 54 -5848.77 -82808.05 -5263.89 -74527.24 -7310.96
-
103510.06
16 57 -5127.32 -66112.45 -4614.59 -59501.20 -6409.15 -82640.56
17 60 -4444.03 -51550.16 -3999.63 -46395.14 -5555.04 -64437.70
18 63 -3794.69 -39013.02 -3415.22 -35111.71 -4743.36 -48766.27
19 66 -3174.95 -28405.70 -2857.46 -25565.13 -3968.69 -35507.12
20 70 -2386.59 -17119.58 -2147.93 -15407.62 -2983.23 -21399.47
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 180 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
21 74 -1632.04 -8965.86 -1468.84 -8069.27 -2040.05 -11207.32
22 78 -900.09 -3831.72 -810.08 -3448.55 -1125.11 -4789.65
23 82 -179.10 -1650.06 -161.19 -1485.05 -223.88 -2062.57
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 181 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
X.2.1
0.00
11162.09
11190.44
6602.32
76.97
-9467.95
-22145.28
-33796.00
-47376.54
-62982.24
-80721.24
-113856.53
-123678.06
-114291.28
-82808.05
-66112.45
-51550.16
-39013.02
-28405.70
-17119.58
-8965.86
-3831.72
-1650.06
0.00
11162.09
11190.44
6602.32
76.97
-9467.95
-22145.28
-33796.00
-47376.54
-62982.24
-80721.24
-113856.53
-123678.06
-114291.28
-82808.05
-66112.45
-51550.16
-39013.02
-28405.70
-17119.58
-8965.86
-3831.72
-1650.06
B
iể
u
đ

m
o
m
en
M
y
7594.1
7230.45
5848.77
5127.32
4444.03
33794.69
3174.95
2386.59
1632.04
-1238.89
-1970.84
-2725.39
-3513.75
-4133.49
-4782.83
-5466.12
-6187.57
-7569.25
-7932.85
1980.50
-168.70
-601.90
909.69
179.10
-7594.1
-1980.50
168.70
601.90
1238.89
1970.84
2725.39
3513.75
4133.49
4782.83
5466.12
6187.57
7569.25
7932.85 -7230.45
-5848.77
-5127.32
-4444.03
-33794.69
-3174.95
-2386.59
-1632.04
-909.69
-179.10
B
iể
u
đ

l

c
c
ắt
F
z
B
iể
u
đ

n

i
l

c
t
íc
h
l
u

c

a
7
g
ia
i
đ
o

n
t
h
i
c
ô
n
g
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 182 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
X.2.2 h. Giai đoạn 8: Giai đoạn hoàn thiện
Thi công lan can, lớp mui luyện, phòng n-ớc, lớp bảo vệ, bêtông asphalt. (tĩnh tải giai
đoạn 2)
Tải trọng tác dụng coi là tải phân bố đều trên toàn bộ chiều dài. Tải trọng lan
can(DC2),
+Tải trọng lớp mặt cầu (DW)
DW=dlp*Blp* lp
Trong đó:
dlp : chiều daỳ trung bình của lớp mặt đ-ờng,lấy trong thiết kế sơ bộ=12 cm
=0.12 m
Blp : bề rộng của các lớp mặt đ-ờng,B=11 m .
lp : tỷ trọng của lớp phủ,lấy trung bình =22.5 KN/m
DW=0.12*11*22.5=29.7 KN/m
+ Tĩnh tải lan can(DC2) phân bố đều tính cả 2 bên lan can
DC2=2*0.24*24=11.52 KN/m
Sơ đồ tính:
Biểu đồ mômen thu đ-ợc khi mô hinh hóa kết cấu bằng phần mềm Midas7.01
Biểu đồ nội lực do lan can gây ra
-
0.
0
1
09
5.
4
1
11
6.
6
1
02
1.
0
7
40
.9
2
76
.6
-
37
2.
0
-
97
9.
5
-
16
90
.6
-
25
05
.4
-
34
23
.9
-
50
90
.2
-
55
71
.9
-
50
76
.9
-
33
60
.0
-
24
09
.6
-
15
62
.9
-
81
9.
9
-
18
0.
5
5
10
.7
1
01
7.
6
1
34
0.
1
1
47
8.
4
1
47
8.
4
1
34
0.
1
1
01
7.
6
5
10
.7
-
18
0.
5
-
81
9.
9
-
15
62
.9
-
24
09
.6
-
33
60
.0
-
50
76
.9
-
55
71
.9
-
50
90
.2
-
34
23
.9
-
25
05
.4
-
16
90
.6
-
97
9.
5
-
37
2.
0
2
76
.6
7
40
.9
1
02
1.
0
1
11
6.
6
1
09
5.
4
Biểu đồ Momen My
Tr-ờng đại học DÂN LậP HảI PHòNG đồ án tốt nghiệp
Khoa xd cầu đ-ờng Phần II: Thiết Kế Kỹ Thuật
GVHD: ths.phạm văn thái Trang - 183 -
SVTh : phạm tuấn anh - 100065
-
16
0.
4 -
22
.2
0
.9
4
7.
0
9
3.
0
1
39
.1
1
85
.1
2
19
.6
2
54
.0
2
88
.4
3
22
.7
3
78
.2
-
40
3.
2
-
38
7.
9
-
33
3.
5
-
29
9.
1
-
26
4.
7
-
23
0.
3
-
19
5.
8
-
14
9.
7
-
10
3.
7
-
57
.6
-
11
.5
1
1.
5
5
7.
6
1
03
.7
1
49
.7
1
95
.7
2
30
.2
2
64
.6
2
99
.0
3
33
.3
3
88
.8
-
39
2.
6
-
37
7.
3
-
32
2.
9
-
28
8.
5
-
25
4.
1
-
21
9.
6
-
18
5.
1
-
13
9.
1
-
93
.0
-
47
.0
-
0.
9
2
2.
2
Biểu đồ lực cắt Fz
Biểu đồ nội lực do lớp phủ gây ra
-
0.
0
2
82
4.
0
2
87
8.
8
2
63
2.
1
1
91
0.
3
7
13
.2
-
95
9.
1
-
25
25
.2
-
43
58
.5
-
64
59
.2
-
88
27
.1
-
13
12
3.
1
-
14
36
5.
0
-
13
08
8.
8
-
86
62
.6
-
62
12
.3
-
40
29
.4
-
21
13
.7
-
46
5.
4
1
31
6.
6
2
62
3.
4
3
45
5.
0
3
81
1.
4
3
81
1.
4
3
45
5.
0
2
62
3.
4
1
31
6.
6
-
46
5.
4
-
21
13
.7
-
40
29
.4
-
62
12
.3
-
86
62
.6
-
13
08
8.
8
-
14
36
5.
0
-
13
12
3.
1
-
88
27
.1
-
64
59
.2
-
43
58
.5
-
25
25
.2
-
95
9.
1
7
13
.2
1
91
0.
3
2
63
2.
1
2
87
8.
8
2
82
4.
0
Biểu đồ Momen My
-
41
3.
5 -
57
.1
2
.3
1
21
.1
2
39
.8
3
58
.5
4
77
.2
5
66
.1
6
54
.8
7
43
.5
8
32
.0
9
74
.9
-
10
39
.5
-
10
00
.1
-
85
9.
9
-
77
1.
2
-
68
2.
5
-
59
3.
6
-
50
4.
7
-
38
6.
0
-
26
7.
3
-
14
8.
5
-
29
.7
2
9.
7
1
48
.5
2
67
.3
3
85
.9
5
04
.6
5
93
.5
6
82
.2
7
70
.9
8 ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement