Tổng hợp các mã hack, mã cheat code trong game
Nội quy chuyên mục: Tổng hợp các cách hack game, mã hack, mã cheat code cho mọi game

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động
Hình đại diện của thành viên
By addthis
#699685 Trong khi chơi ấn Enter rồi nhập mã

cheat pause [1|0] - Ngừng game lại
cheat sandbox - Hiện tất cả bản đồ
cheat diff [?:0-5] - Tăng mức độ khó
cheat achieve - Cho xem những gì đạt được
cheat ally (ally[who]) - Liên minh với dân tộc bạn muốn
cheat peace (peace[who]) - Hoà bình với dân tộc bạn muốn
cheat war (war[who]) - Chiến tranh với dân tộc bạn muốn
cheat meet (meet[who]) - Chạm trán với các dân tộc bạn muốn
cheat unmeet (unmeet[who]) - Ngừng chạm trán với các dân tộc bạn
muốn
cheat human (human[who]) - Bỏ lượt đi của máy
cheat computer (computer[who]) - Mở lượt đi cho máy tính
cheat defeat (defeat[who]) - Chọn dân tộc thua
cheat victory (victory[who]) - Thắng dân tộc bạn chọn
cheat age (age[age][who]) - Thay đổi thời kỳ dân tộc bạn chọn
cheat military (military[level][who]) - Thay đổi level của dân tộc bạn chọn
cheat civic (civic[level][who]) - Thay đổi level công dân của dân tộc bạn chọn
cheat commerce (commerce[level][who]) - Thay đổi level buon bán của dân
tộc bạn chọn
cheat science (science[level][who]) - Thay đổi level nền khoa học của dân tộc bạn chọn
cheat die (die[o[,who]|select]) - Tiêu diệt những cái gì bạn chọn
cheat damage (damage(o[,who]|select)[+|-]damage ) - Điều chỉnh sự gây thiệt hải những gì bạn chọn
cheat finish (finish) - Hoàn thành công trình bạn chọn
cheat reveal (reveal[1|0]) - Mở bản đồ

Chú ý : các bạn nhớ là bên phải dấu "-" là cheat còn bên trái là công dụng nhé.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement