Tester soft , tester web , tester game .v.v... Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kiến thức Kiểm nghiệm phần mềm. Tài liệu cho người lập trình Android, Mobile, IOS....
Hình đại diện của thành viên
By VCongAnh
#1018023 GIUP MINH ,MINH LA NG MỚI CẦN TRỢ GIÚP K CHẠY DK ỨNG DUNG Ạ,BÁO NHIỀU LỖI QUÁ,MÀ MINH GÀ NÊN K BIẾT SỬA GIÚP MÌNH VỚI.HẬU TẠ Ạ
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018073
VCongAnh đã viết:GIUP MINH ,MINH LA NG MỚI CẦN TRỢ GIÚP K CHẠY DK ỨNG DUNG Ạ,BÁO NHIỀU LỖI QUÁ,MÀ MINH GÀ NÊN K BIẾT SỬA GIÚP MÌNH VỚI.HẬU TẠ Ạ
kiểm tra xem các thư viện đủ chưa. grade build đúngchưa
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement