Chia sẻ KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC NUÔI CÁ RỒNG.
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ KINH NGHIỆM, KIẾN THỨC NUÔI CÁ RỒNG, không rao bán tại đây

Chỉ Rao bán tại đây: http://www.liketly.com/red-arowana-carong/
By Cristian
#611931

Cá e moi ve 4 hôm no bi đốm đen to o vùng gần mang may hôm mà khong thay đỡ. Bác nao biet xem giúp e no bị bệnh gì.......
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement