Link xem các bộ phim hàn Quốc, Drama, Anime, các bộ phim ăn khách đều được cập nhật tại đây.
Nội quy chuyên mục: Chỉ đăng những link, embed có thể xem online
By Burkhart
#615623 I'm Sam - 아이엠샘Diễn viênYang Dong Geun vai Jang Ee San

Park Min Young vai Yoo Eun Byul

Park Jun Gyu vai Yoo Jae

Son Tae Young vai Shin So Yi

Joo Jong Hyuk (Ryan) vai Ji Sun Hoo

Choi Seung Hyun (TOP) vai Chae Moo Shin


Thread download

Chú Ý (members vào đọc trước khi xem phim trên megavideo)!


ep1 coming soon

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By itzcat
#616692 Tập 1Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280206489645621_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280206488725123_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data2&file=1280205305757837_file_avi.flvPhần 4 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data2&file=1280205178511834_file_avi.flvUploaded by : victor.nguyenTập 2Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280203718294809_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280203099565909_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280203249848705_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By killgirl_9x29
#616693 Tập 3Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280202481747746_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280202454113141_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280201753847421_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By forevergiacmo
#616694 Tập 4Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280201712600351_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280200924006809_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280200862171244_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By bachhop172000
#616695 Tập 5

Tập 5Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280200298993772_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280200293712063_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280196996630519_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By chocopie_babe
#616696 Tập 6

Tập 6Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280196950329669_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280196487464625_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280196522058440_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By linhduong_lenvyan
#616698 Tập 7Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280155203761788_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280154656135375_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280154677569990_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen

Tập 8Tập 8Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data2&file=1280153603800393_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data2&file=1280153657594335_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280152488317202_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By lemanhtruong_hpvn
#616699 Tập 9Tập 9Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data3&file=1280152432522131_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data2&file=1280151320607024_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data2&file=1280151106780368_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
By honghoa2033
#616700 Tập 10

Tập 10Phần 1 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280150070457738_file_avi.flvPhần 2 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data4&file=1280150116225499_file_avi.flvPhần 3 :http://www.kine.vn/common/mediaplayer.swf?context_menu=false&server=fs2.cyworld.vn/data1&file=1280149162821347_file_avi.flv

Uploaded by : victor.nguyen
Kết nối đề xuất: