Link xem các bộ phim hàn Quốc, Drama, Anime, các bộ phim ăn khách đều được cập nhật tại đây.
Nội quy chuyên mục: Chỉ đăng những link, embed có thể xem online
By buff_archangel
#615562 [SBS 2008] My Sweet Seoul - 달콤한 나의 도시

Chú Ý (members vào đọc trước khi xem phim trên megavideo)!


Thread download

Uploaders: ic3cream, los_angeles_20, lonekamo.Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Upload by ic3cream

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By b4byk4t_pretty76
#616355 Tập 5

Upload by LonekamoTập 6

Tập 7

Upload by ic3creamTập 8

Upload by los_angeles_20
Kết nối đề xuất: