Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Frans
#547636


Publisher: Nicalis
Developper: Nicalis
Genre: Puzzle

NightSky is an ambient action-puzzle game that offers a gameplay experience unlike any other-cerebral challenges fill uniquely designed picturesque worlds. Each of these worlds is broken into different areas in which the player must maneuver a sphere by using realistic physics to advance. The original soundtrack by experimental jazz musician, Chris Schlarb will further heighten the surreal experience.

+ Design direction by Nicklas Nygren.
+ 2D platform/puzzle-based gameplay.
+ Advanced 2D physics model.
+ Progressive scan display support.
+ Multiple difficulties with unique topography.
+ 11 massive levels, each with expansive areas to explore.
+ Multiple vehicles eachw ith specific uses and dynamics physics.
+ Additional secrets and unlockables.
+ Original ambient soundtrack by experimental. musician, Chris Schlarb.


OS: Windows XP or newer
Processor: Intel Atom or above
Memory: 512MB RAM
Graphics: 3D graphics card
DirectX®: N/A
Hard Drive: 100MB

Link download đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By guitar83vn
#547702 ax sao giải nén xong bật lên cái nó hiện lên cái khung xong nó tự tắt là sao vậy
Kết nối đề xuất: