Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By matthewdinh242
#545751 Bộ sưu tập 73 game Mario ngày xưa + giả lập cho PCDanh sách game


Dr. Mario.

Mario and Yoshi.

Mario Bros.

Mario Bros 2.

Mario Bros 3.

Mario Bros (Unknown) – Beta of never released Mario Game.

Mario Bros. Classic.

Mario is Missing.

Mario’s Time Machine.

NES Open Tournament Golf.

Wario’s Woods.

Yoshi.

Yoshi’s Cookie.


FamiCom Disk System (FDS) – 5 Games.

All Night Nippon Super Mario Bros.

I am a Teacher – Super Mario Seta.

Kaettekita Mario Bros.

Mario Bros.

Mario Bros. 2 – (the Lost Levels).


Super Nintendo Entertainment System (SNES) – 15 Games.

Mario All-Stars

Mario and Wario

Mario is Missing!

Mario Kart

Mario Paint

Mario R.P.G. – Legend of the Seven Stars

Mario World

Mario World 2 – Yoshi’s Island

Mario’s Early Years – Fun with Letters

Mario’s Early Years – Fun with Numbers

Mario’s Early Years – Preschool Fun

Mario’s Time Machine

Tetris & Dr. Mario

Yoshi’s Cookie

Yoshi’s Safari


Nintendo64 (N64) – 11 Games.

Dr. Mario 64

Mario 64

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Party 3

Mario Tennis

Paper Mario

Super Smash Brothers

Yoshi’s Story


GameBoy (GB) – 9 Games.

Dr. Mario

Mario and Yosh

Mario Land 2 – 6 Golden Coins

Mario Land 3 – Wario Land

Mario Land

Wario Blast

Wario Land 2

Yoshi

Yoshi’s Cookie


GameBoy Color (GBC) – 4 Games.

Mario Bros. DX

Mario Golf

Mario Land 4 – Wario Land 2

Mario Tennis


GameBoy Advanced (GBA) – 16 Games.

Dr. Mario & Puzzle League

Mario Advanced

Mario Advanced 2

Mario Advanced 3

Mario Advanced 4

Mario and Luigi – Superstar Saga

Mario Ball

Mario Golf – Advance Tour

Mario Kart – Super Circuit

Mario Party Advance

Mario Pinball Land

Mario vs. Donkey Kong

Wario Ware Inc.

Wario Ware Twisted

Wario-Land 4

Yoshi’s Universal Gravitation


Download Mario collection
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: