Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By congaigiangho67
#545301 --------------------------------------------------------------------------------


Jack Keane – Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Jack
PC Game | Jack Keane | Genre: Adventure | 4.85 GB | MF Links |


Colonial England. Under a certain amount of… duress… Jack takes on a job which will not only cause him a great deal of trouble, but also bring to light the answer to a mystery out of his distant past. A lack of money leads Jack to accept a charter to take a British secret agent to mysterious “Tooth Island”. When Jack’s ship shatters on the mysterious island’s cliffs on arrival and the secret agent quickly becomes a meal for a monster in the jungle, Jack is soon left to cope with the situation on his own


Phát triển : Deck 13

Phát hành : 10tacle Studios AG

Thể loại : Phiêu lưu

Hệ máy : PC


Cấu hình máy :

P4 2GHz;

RAM 512MB;

VGA 128MB (DirectX 9c hỗ trợ 3D);

Windows XP, Vista; 2 CD


Link Down :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Serial nè : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Link 48 Part nha các bạn

<-- Bổ xung bài viết -->Một vài hình ảnh
IMG]http://c.uploadanh.com/upload/0/735/0.202844001250400548.jpg[/IMG]Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By thuhang07_vt
#545310 Các part 23, 32, 33, 40, 42, 44, 46, 47 link teo rồi, bro up lại giùm nhé.


À mình có tìm thấy link gốc bên RS

Mã:

http://rapidshare.com/files/97683583/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part23.rar


http://rapidshare.com/files/97711030/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part32.rar


http://rapidshare.com/files/97714917/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part33.rar


http://rapidshare.com/files/97744245/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part40.rar


http://rapidshare.com/files/97752876/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part42.rar


http://rapidshare.com/files/97761141/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part44.rar


http://rapidshare.com/files/97770607/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part46.rar


http://rapidshare.com/files/97773409/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part47.rar

. Vậy ai leech giùm qua MF giùm

By gdpt_kyvien_nt
#545332 Bạn ơi ! Bạn chịu khó down = RS hộ mình mất part đóa nha nha . Mấy hôm nay bận wa' chưa có thời (gian) gian úp MF . Down RS down free user cug~ được mà . Thông cảm
By Baran
#545409 Có ai lỗi file nào thì vào đây mà down thay thế nhé

Mã:


http://rapidshare.com/files/97530748/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part01.rar
http://rapidshare.com/files/97535773/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part02.rar
http://rapidshare.com/files/97539907/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part03.rar
http://rapidshare.com/files/97544514/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part04.rar
http://rapidshare.com/files/97548443/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part05.rar
http://rapidshare.com/files/97553099/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part06.rar
http://rapidshare.com/files/97557351/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part07.rar
http://rapidshare.com/files/97561710/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part08.rar
http://rapidshare.com/files/97566564/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part09.rar
http://rapidshare.com/files/97571173/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part10.rar
http://rapidshare.com/files/97575395/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part11.rar
http://rapidshare.com/files/97579215/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part12.rar
http://rapidshare.com/files/97583700/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part13.rar
http://rapidshare.com/files/97587796/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part14.rar
http://rapidshare.com/files/97591452/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part15.rar
http://rapidshare.com/files/97666201/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part16.rar
http://rapidshare.com/files/97668259/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part17.rar
http://rapidshare.com/files/97670413/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part18.rar
http://rapidshare.com/files/97672727/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part19.rar
http://rapidshare.com/files/97675499/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part20.rar
http://rapidshare.com/files/97677923/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part21.rar
http://rapidshare.com/files/97680726/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part22.rar
http://rapidshare.com/files/97683583/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part23.rar
http://rapidshare.com/files/97686506/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part24.rar
http://rapidshare.com/files/97690125/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part25.rar
http://rapidshare.com/files/97693086/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part26.rar
http://rapidshare.com/files/97696025/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part27.rar
http://rapidshare.com/files/97698869/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part28.rar
http://rapidshare.com/files/97702005/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part29.rar
http://rapidshare.com/files/97704904/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part30.rar)
http://rapidshare.com/files/97707673/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part31.rar
http://rapidshare.com/files/97711030/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part32.rar
http://rapidshare.com/files/97714917/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part33.rar
http://rapidshare.com/files/97719591/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part34.rar
http://rapidshare.com/files/97724220/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part35.rar
http://rapidshare.com/files/97728128/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part36.rar
http://rapidshare.com/files/97732793/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part37.rar
http://rapidshare.com/files/97736835/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part38.rar
http://rapidshare.com/files/97740472/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part39.rar
http://rapidshare.com/files/97744245/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part40.rar
http://rapidshare.com/files/97748823/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part41.rar
http://rapidshare.com/files/97752876/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part42.rar
http://rapidshare.com/files/97756838/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part43.rar
http://rapidshare.com/files/97761141/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part44.rar
http://rapidshare.com/files/97765431/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part45.rar
http://rapidshare.com/files/97770607/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part46.rar
http://rapidshare.com/files/97773409/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part47.rar
http://rapidshare.com/files/97773738/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008.part48.rar

Download #####:
http://rapidshare.com/files/97774426/akhareshe_J-a-c-k_K-e-a-n-e_2008_C-r-a-c-k.rar

Kết nối đề xuất: