Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By dickyheart5959
#544294 :Ma (75):Hollywood Tycoon Welcome to Hollywood Tycoon, where you rebuild an old movie studio to achieve Hollywood fame. Immerse yourself in the world behind the scenes of all the glitz and glamour, as you build and manage your Hollywood studio. Make vital executive decisions on which scripts to purchase, which actors to hire, and how much to invest in the hopes of producing the next BLOCKBUSTER hit!

:Ma (75)::Ma (75)::Ma (75):

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By Ruhdugeard
Kết nối đề xuất: