Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Edmundo
#544292
cấu hình

OS: Microsoft Windows® XP (Service Pack 2) or Vista® (Service Pack 1)

Processor: Intel Pentium 4 1.4GHz or AMD equivalent

RAM: 512 MB RAM (1G for MS Windows XP SP3, support for Windows XP Professional x64 SP2, windows vista 32-bit,64-bit SP1 and Windows Vista)

Video Card: 64mb video card (ranging from onboard GPU to an ATI Radeon 8500 or nVidia Geforce 3) or higher with Directx 9.0c

Sound Card: DirectX 9.0c-compliant sound card

DVD: 4x DVD-ROM

Hard Drive Space: 4.0 GB freetải về

1. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

9. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

10. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

11. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

12. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

13. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

14. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

15. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

16. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

17. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

18. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

19. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

20. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

21. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

22. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

23. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

24. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

25. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

26. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

27. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

28. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

29. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

30. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

33. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

34. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

35. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

36. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

37. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: