Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Amnchadh
#544178 @beboom: Lần sau tất cả các link download bạn cho vào trong tag download+hide nhé. Nếu có pass là congtruongit.com thì cho vào tag download+pass.
By kinhquoc_88
#544222 Khi bạn viết bài mới nếu có link dow từ các nguồn khác thì bạn cho vào trong thẻ này Còn nếu dow file vừa rar lại và có pass congtruongit.com thì cho vào thẻ này
Kết nối đề xuất: