Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By tranmanh8x18
#544077

+Free download:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


NOKIA:


S40 Versions:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320 - S40v3 —->(Nokia 5300 /Nokia 6126 /Nokia 6131 /Nokia 6133 /Nokia 6233 /Nokia 6234 /Nokia 6275 /Nokia 6280 /Nokia 6282 /Nokia 6288 /Nokia 6300 /Nokia 7373 /Nokia 7390 /Nokia 8600)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320—>(Nokia 6280)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!(NOKIA 6120)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320 (NOKIA 6233)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320 - S40v5—->(Nokia 2700 /Nokia 3120 /Nokia 3555 /Nokia 3600 S /Nokia 3610 /Nokia 5220 /Nokia 5310 /Nokia 5610 /Nokia 6208 /Nokia 6212 /Nokia 6216 /Nokia 6263 /Nokia 6267 /Nokia 6300i /Nokia 6301 /Nokia 6500 /Nokia 6555 /Nokia 6600 /Nokia 7210 /Nokia 7310 /Nokia 7500 Prism /Nokia 7610 /Nokia 7900 Prism)

S60v2 Versions:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 176×208 —->(Nokia N70 /Nokia N72 )

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 176×208 —->(Nokia 3230 /Nokia 6600 /Nokia 6680 /Nokia 6681 /Nokia 6682 /Nokia 7610)

S60v3 Versions:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320—->(Nokia N73)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320-—>(Nokia N95)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320-—>(Nokia N96)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 240×320—->(Nokia N81)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 320×240 —->(Nokia E61 /Nokia E61i /Nokia E63 /Nokia N77 )

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 320×240 —–>(Nokia E62)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 352×416 —->(Nokia N80 /Nokia E60)

S60v5 Version:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! 360×640 —>(Nokia 5800 /Nokia N97)


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: