Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Rowtag
#543390Wyne Tycoon simulator is winemaking. We can create a personal distillery as well as to begin commercial production of good drink with degrees. The action will unfold in no way anywhere, but in France, and we will publish only well-known brands: Bordeaux, Burgundy and, of course, champagne.

Create the vineyard of your dreams in 10 of the most important wine regions of France. Commanding operations from your very own French chateau, build your winery, plant and tend your vines through all four seasons of the year, and hire staff to harvest and process your grapes. Produce 50 French wines such as Bordeaux, Burgundy, Pinot Gris and Champagne from more than 40 different grape varietals, all in the ultimate goal of becoming a wealthy wine baron!Features+ As in reality, each wine region has its own unique style and flavor, not only in appearance, but also in the different traditional grape varieties grown and the wines made.+ Two levels of game play – Career and Free Play, both with a tutorial for those who want it – allow you to patiently develop your skills, or roll up your sleeves and jump right in with just the funds to start a vineyard from scratch.+ Interesting and informative bonus Wine Encyclopedia with a glossary of wine terms and concise descriptions of French wines, grape varieties and wine regions.+ Combination of enchanting French atmosphere, authentic winery operations, and outstanding gameplay pairs perfectly with wine lovers and gamers alike.dịch:

Wyne Tycoon giả lập là làm rượu vang. Chúng tui có thể tạo một Distillery cá nhân cũng như để bắt đầu sản xuất thương mại của nước uống tốt với độ. Các hành động sẽ diễn ra theo cách không có bất cứ nơi đâu, nhưng tại Pháp, và chúng tui sẽ công bố chỉ có nhãn hiệu nổi tiếng: Bordeaux, Bourgogne, và dĩ nhiên, champagne.

Tạo vườn nho của những giấc mơ của bạn trong 10 của các vùng trồng nho quan trọng nhất của Pháp. Hoạt động từ chateau Pháp lệnh của bạn rất riêng, xây dựng nhà máy rượu, nhà máy của bạn và có xu hướng dây leo của bạn thông qua tất cả bốn mùa trong năm, và thuê nhân viên và quá trình thu hoạch nho của bạn. Sản xuất 50 loại rượu vang Pháp như Bordeaux, Bourgogne, Pinot Gris và Champagne từ hơn 40 varietals nho khác nhau, tất cả trong các mục tiêu tối hậu của chuyện trở thành một baron rượu vang giàu có!Những đặc tính+ Như trong thực tế, mỗi khu vực rượu có phong cách riêng biệt và hương vị, không chỉ xuất hiện, nhưng cũng có trong các tương tự nho trồng truyền thống khác nhau và các loại rượu vang thực hiện.+ Hai cấp độ chơi game - nghề nghề và miễn phí Play, cả hai với một chỉ dẫn cho những ai muốn nó - cho phép bạn kiên trì phát triển kỹ năng của bạn, hay cuộn lên tay áo của bạn và phải nhảy vào chỉ với các khoản tiền để bắt đầu một vườn nho từ đầu.+ Thú vị và nhiều thông tin tiền thưởng Rượu Bách khoa toàn thư với một chú giải thuật ngữ rượu vang và các mô tả ngắn gọn về rượu vang Pháp, tương tự nho và vùng rượu vang.+ Kết hợp của không khí mê hay tiếng Pháp, hoạt động của nhà máy rượu xác thực, và cặp chơi xuất sắc hoàn hảo với những người yêu KẾT rượu vang và game thủ như nhau.

translate.google

ScreenshotBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Year : 2009

Genres : Strategy (Manage / Busin. / Real-time) / 3D

Developer : Virtual Playground

Publisher : Got Game Entertainment

Platform : PC

Language : Englishcấu hình tối thiểu:Operating System: Windows XP / VistaProcessor: Intel Pentium 1.4GhzRAM: 256MB RAMHard disk: 1 GB of free spaceVideo Card: DirectX 9.0c compatible video card with at least 64MB of RAMDirectX: DirectX 9.0c or laterSound: DirectX compatible sound card

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Generosb
#543414 rongcon ơi xem lại giùm với trò wine tycoon thiếu mất part 7 bạn xem lại giúp mình với thaks nhiều.
By Hayes
#543480

rongcon ơi xem lại giùm với trò wine tycoon thiếu mất part 7 bạn xem lại giúp mình với thaks nhiều.

cái này mình up lâu rồi chắc giờ die rồi đành đợi reup lại links mới thôi

Kết nối đề xuất: