Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By babe.bong
#542701


Đừng thấy nó cổ mà coi thường Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! đó nha


Published by: Egosoft

Developed by: Egosoft

Release Date:

X: Beyond The Frontier :Jan 26, 2000

X: Tension :Oct 8, 2010

Genre: Economic SimulationX-Gold is two games in one, not only does it contain X: Beyond the Frontier, it also contains the expansion pack X-Tension.X: Beyond The Frontier is the first part in the X-Universe series of games developed by Egosoft.

It tells the story of mankind's rise and fall in the universe, and the attempt by Kyle Brennan to Giúp repopulate the stars using a new ship called the Experimental Shuttle, and how he became trapped in a closed group of sectors linked by a series of jumpgates, owing credits to an alien for helping to save him, and hunted by several people. Unknowingly, a group of secret service people are after him, a group who have tried to hide their races secret, that they are the descendants of a group of Humans who saved earth from the Terraformer fleet they created to Giúp colonise the universe.Now with the Truth coming out, X: Beyond the Frontier allows the player to play as Kyle Brennan on his hunt to find a way home, whilst helping a group of people find the truth about their ancestry, and continue to Giúp save earth from the Terraformers who are now known as the Xenon.X-Tension is the eagerly awaited expansion pack to X: Beyond the Frontier. The expansion is not limited by a linear plot line but makes use of new ways to expand your empire. You can now take part in missions that are offered to you throughout the game.More Ships

You are no longer limited to one ship, but can now buy and pilot all fighters and small transports in the game. As well as capturing new Pirate ships.Expanded Universe

The universe has also been expanded with over 40 new sectors to visit, trade and fight inside, allowing you to find new locations to build new stations and trade in new goods.MINIMUM PC REQUIREMENTS

Minimum CPU Type: Pentium

Minimum CPU Speed: 200 MHz

Minimum RAM Required: 32 MB

Minimum Hard Disk Space: 275 MB

Graphics Type: SVGA

Graphics Resolution: Multiple Resolutions

Color Depth: High ColorMinus:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mediafire:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Đã add recovery 10%


Chú ý :

Đổi tên:

.txt thành .rar

.DiabloRock_CongTruongIT.com thành .part

Giải nén bằng winrar

cài file Iso bằng Daemontool hay UltralISO hay ... (các phần mềm đọc ổ đĩa ảo)


Khách Ghé Thăm nhớ tạo 1 acc MF rồi copy file sang acc của Khách Ghé Thăm rồi download nhé. Nếu sau này link này có die, Khách Ghé Thăm sẽ có công không nhỏ đâu nhớ để lại yahoo nhé, nếu link có die mình sẽ liên lạc

X-Tension English ManualBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

X-Tension Speech Patch German -> EnglishBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ahh rất ít khi là Up game,nhưng một khi anh Up, anh Up luôn cả dòng họ nhà nó


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Vui lòng không nhấn trích dẫn bài viết !


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: