Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By pexinh_dkny.hn1102
#542521RELOAD is the ultimate target shooting game. Participate in shooting drills that are used by elite military, law enforcement, or competition shooters. Shoot weapons ranging from popular sports shooting guns all the way up to heavy military weapons. Your targets are made of paper, wood, clay, and metal, and are never living things.Features:25+ Real Weapons including the AK47, Desert Eagle, the AA-12

Experience guns like never before. Sniper training, hostage rescue training, pistol drills, grenade launcher training and much, much more.

No human or animal targets! Scenarios feature simulated paper bad guys

Online leaderboard and 1-4 player modesBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Add 10% Recovery
Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tieuminhthu
Kết nối đề xuất: