Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By sam8182000
#542375 Ambulance Simulator 2012Release Description:

Discover the exciting life of German rescue workers with „Ambulance Simulator 2012“!

Manage various tasks: Pick up patients and take them to their designated hospital or hurry in emergencies to the place of action. Discover a freely-accesible, open world in your ambulance or on foot. Even though you may be in a rush during an emergency mission, make always sure to keep the safety of other vehicles and pedestrians in mind.

Depending on your mission, you may choose between several emergency vehicles: ambulance, patient transport ambulance or emergency ambulance. All vehicles have been recreated realistically with an eye for detail, including the technical features of their real-life models. Use flashing lights and sirens to draw the attention of other road users. You will need good organizational skills and keep a cool head if you want your mission to suceed. Interact with colleagues and patients and use your medical instruments as well as other items to treat various injuries and conditions.

Features:

Huge, freely-acessible world with KI-traffic and passers-by

Endless career-mode

Various vehicles with different places of action

Realistic driving physics

Varied missions

Support of gamepads, joysticks and steering wheels

Free play with realistic driving missions.
Gameplay
System requirements:

System: Windows XP, Vista, 7

CPU: 2 GHz

Memory: 512 MB

Video Card: 128 MB

Sound Card: DirectX compatible

Hard drive: 700 Mb
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đã Add 10% Recovery

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

<-- Bổ sung bài viết -->tèm tèm tèm....


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: