Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Daley
#537826 Defender Star [MF]

Defenstar is a horizontal scrolling shoot'em up inspired by games like Defender, Datastorm and Dropzone. There hasn’t been a game made like this in a long time. With it's wonderful graphics, sound and smooth gameplay it's a great gaming value for young and old alike! It will test your arcade skills to the maximum.


The object of Defenstar is to protect your pods on their perilous journey. To do this, you must pick the pods up, one by one, and carry them through the portal. Note that the so-called ‘soul collectors’ can also pick up your pods. If a soul collector succeeds in reaching the top of the atmosphere with a pod, the pod is infected and turned into a traitor leaving you with only the option to destroy it. If you lose a pod a bounty killer will appear and try to 'relieve' you of your duties.Keep an eye out for cargo ships. They carry upgrades for your weapon systems which can be collected by flying into them after you have destroyed a cargo ship. To end each level, all invaders must be destroyed.

Defenstar brings 'old-school' gaming back!


Lên Google dịch thấy nó ra như vày, một số chỗ lũng cũng, tất cả người thông cảm:


Defenstar là một cuộn ngang shoot'em up lấy cảm hứng từ trò chơi như Defender, Datastorm và Dropzone. Đã không có được một trò chơi như thế này trong một thời (gian) gian dài. Với âm thanh, đó là đồ họa tuyệt cú cú vời và lối chơi trơn tru, nó là một giá trị chơi game tuyệt cú cú vời cho trẻ và già như nhau! Nó sẽ kiểm tra kỹ năng arcade của bạn để tối đa.


Các đối tượng của Defenstar là nhằm bảo vệ tàu của bạn trên hành trình nguy hiểm của họ. Để làm điều này, bạn phải chọn các cụm, từng người một, và thực hiện thông qua cổng thông tin. Lưu ý rằng cái gọi là ‘soul collectors’ cũng có thể chọn tàu của bạn. Nếu một ‘soul collectors’ thành công trong chuyện đạt đến đỉnh cao của bầu khí quyển với một tàu, thì tàu đó sẽ bị nhiễm bệnh và trở thành kẻ phản bội để lại cho bạn lựa chọn duy nhất là phải tiêu diệt nó. Nếu bạn bị mất một cái tàu một kẻ giết người vì tiền thưởng sẽ xuất hiện và cố gắng để thay thế bạn trong những nhiệm vụ của bạn. Hãy để mắt đến tàu chở hàng. Họ thực hiện nâng cấp cho hệ thống vũ khí của bạn có thể được thu thập bằng cách bay vào sau khi bạn vừa phá hủy một tàu chở hàng. Để kết thúc mỗi cấp độ, tất cả những kẻ xâm lược phải được tiêu diệt.

Defenstar vừa mang một game 'cũ' trở lại!


Link download

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


HAVE FUN


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: