Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By kid_kecaptraitim_86
#537549




Play modes :: Single Player

Game languages :: English+

Genre :: strategy

Platform :: PC

Developer :: Battlefront

Publisher :: Battlefront


Combat Mission: Afghanistan covers two periods of the Russian-Afghan wars – the initial phase 1980-1982, and the later years of highest activity 1985-1987 – in two campaigns and ten standalone missions. CM Afghanistan is not just a mission pack: based on the latest CM engine in development, the game includes not only all new artwork, terrain, new units, new weapons, and new nations, but also introduces some completely new game features, such as exit objective zones and more!
















OS: Windows XP

CPU: Pentium 4 2.6 GHz

RAM: 512 MB

VGA: 128 MB (GeForce 5700/ATI Radeon 9600)

HDD: 1 GB Free

DirectX: 9.0c




Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Dar
Kết nối đề xuất: