Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By BiisNhks
#995311 Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: G31M-ES2C
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz (2 CPUs), ~2.6GHz
Memory: 1024MB RAM
Available OS Memory: 1014MB RAM
Page File: 1175MB used, 1056MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11:blush:
Hình đại diện của thành viên
By BiisNhks
#995312 Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: G31M-ES2C
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz (2 CPUs), ~2.6GHz
Memory: 1024MB RAM
Available OS Memory: 1014MB RAM
Page File: 1175MB used, 1056MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
Chiến Nổi không AD
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995321 Bạn có card màn hình rời không? Có thì chơi tốt, không thì khó
Kết nối đề xuất: