Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Quade
#536360 nhìn hay nhỉ để test thử xem!!!!!!

<-- Bổ sung bài viết -->bản này là bản ríp ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!

có lược j hok bạn!!!!!
By Ignado
#536428 Teenage Mutant Ninja Turtles Minimum System Requirements

Operating System: Windows XP/Vista

Processor: 1.5 GHz Pentium 4 or AMD Athlon (2.0 GHz recommended)

Ram: 512 MB (1 GB recommended)

Video Card: 64 MB DirectX 9.0c-compliant video card capable of rendering Shader 1.1 (128 MB recommended)

Sound Card: DirectX 9.0c compliant

DirectX Version: DirectX 9.0c

Hard Drive Space: 1.6 GB

Multiplayer: Broadband Internet connection

Peripherals Supported: Windows-compatible mouse, keyboard, gamepads*Supported Video Cards:

NVIDIA GeForce 3 / 4 / FX / 6 / 7 families (Geforce 4MX NOT supported)

ATI Radeon 9500-9800 / X families
Kết nối đề xuất: